WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Chief Accountant

Vesuvius is a global leader in molten metal flow engineering.
For our Manufacturing Engineering Team, we are looking for

Chief Accountant
Kraków


Main accountabilities:

 • Ensure accurate and timely financial reporting, including local statutory reporting
 • Ensure period end processes are executed in a timely and accurate manner
 • Review outputs from the shared services teams and ensure completeness and accuracy
 • Conduct balance sheet reviews where prepared by shared services and ensure completeness and accuracy
 • Coordinate monthly reconciliations
 • Supports Regional/ Entity controllers with action plans for open balance sheet items
 • Provides input to judgement journals required during the period end process
 • Provides oversight on billing and customer invoicing activities performed by shared services
 • Supports with clarification of escalated supplier queries, where it cannot be resolved by shared services
 • Acts as a point of interface between shared services and the relevant business area/ entity to manage escalations and clarifications relating to financial transactions
 • Provide ad hoc financial support to the business
 • Responsible for ensuring that processes comply with the Vesuvius Control Framework and Accounting Standards
 • Develop continuous improvement initiatives
Required Skills & Experience:
 • Qualified accountant desirable with relevant accounting experience
 • Good knowledge of French accounting practices
 • Preference for manufacturing or similar industry with multi-revenue stream operations
 • Ability to work to tight time scales, manage multiple task whilst maintain a high level of accuracy
 • Very good command of French and English, full proficiency in French a plus
Top competencies:
 • Accounting and Finance processes
 • Accounting manuals / policies & procedures
 • Legal & regulatory requirements
 • Finance controls and risk identification & assessment
 • Commercial application of accounting standards
 • Supporting decisions and influencing business counterparts


Oferujemy:
Podawane przez Pana/Panią dane osobowe w formularzu aplikacyjnym oraz we wgrywanym CV są zbierane przez Vesuvius CSD Sp. z o.o. Aplikując przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Vesuvius CSD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: RODO);
d) ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
e) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji oraz przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
g) Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
h) Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

www.poznajmysie-vesuvius.pl

Podobne oferty