WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Dyrektor Placówki Medycznej - Prezes Zarządu

Dyrektor Placówki Medycznej - Prezes Zarządu
Miejsce pracy: Katowice

CAVATINA GW Sp. z o.o. to spółka o stabilnej pozycji na rynku i bogatym doświadczeniu w realizacji projektów nieruchomościowych.  Samodzielnie i niezależnie prowadzimy inwestycje począwszy od akwizycji nieruchomości, przez projektowanie, generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa i fit-out, aż po komercjalizację. Realizacje Cavatina GW zlokalizowane są w siedmiu kluczowych z punktu widzenia rynku biurowego miastach Polski. Nasze budynki to między innymi: kompleks biurowców w Krakowie – Equal Business Park A, B, C i D, Diamentum Office i Carbon Tower we Wrocławiu, Chmielna 89 w Warszawie, Palio A w Gdańsku. Dołącz do pracowników grupy kapitałowej CAVATINA , jednego z liderów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Zadania:
 • Zarządzanie operacyjne Centrum Medycznym.
 • Planowanie i realizacja budżetu placówki.
 • Nadzór nad realizacją usług medycznych świadczonych w Centrum Medycznym.
 • Zapewnienie realizacji wysokich standardów obsługi Pacjenta, nadzór nad przestrzeganiem procedur i standardów obsługi.
 • Budowanie dobrych relacji z Klientem.
 • Współpraca z departamentem sprzedaży i marketingiem przy rozwoju marki, tworzeniu produktów oraz udział w akcjach marketingowych.
 • Zarządzanie ludźmi, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i rozwój pracowników.
 • Planowanie i organizacja pracy pionu medycznego.
 • Monitorowanie i kontrola realizacji umów ze świadczeniodawcami.
 • Opracowywanie procedur wykonawczych dla pionu medycznego.
 • Kontrola gospodarki lekowej.
Oczekiwania:
 • Tytuł zawodowego lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych z odpowiedzialnością za budżet i rachunek wyników.
 • Nastawienie na osiąganie celów oraz jakość świadczonych usług i satysfakcję Klientów/Pacjentów.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność kierowania zespołem, odpowiedzialność.
 • Umiejętność strategicznego myślenia.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 • Zdolności analityczne.
 • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CAVATINA GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy pod nr KRS 0000689870; posiadająca numer NIP 679-315-46-39; posiadająca numer REGON 36802810500000; adres e-mai: biuro@cavatina.pl; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 51 43-360 Bielsko-Biała.


Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu rekrutacji, a jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art.6.ust1.pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i w okresie 1 roku po zakończeniu rekrutacji, a jeśli wyraziła Pani /Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.


Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić lub na adres do korespondencji lub na adres e-mail: biuro@cavatina.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podobne oferty

Medicover sp. z o.o.

śląskie / Gliwice

ul. Gruszczyńskiego 2/4 Jeśli posiadasz: masz wykształcenie lekarskie (ukończona dowolna specjalizacja) i czynnie wykonujesz zawód lekarza, mile widziane doświadczenie w zarządzaniu, umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków, umiejętność...

SZCZEGÓŁY

Szpital Medicover

mazowieckie / Warszawa

Szpital Medicover al. Rzeczpospolitej 5 Najlepszy kandydat to taki, który: przede wszystkim swobodnie komunikuje się w języku angielskim, min. na poziomie B2 – coraz częściej pacjentami Medicover są obcokrajowcy, ma doświadczenie w bezpośredniej obsłudze...

SZCZEGÓŁY

Medicover sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Jeśli posiadasz: masz wykształcenie lekarskie (ukończona dowolna specjalizacja) i czynnie wykonujesz zawód lekarza, mile widziane doświadczenie w zarządzaniu, umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków, umiejętność budowania relacji...

SZCZEGÓŁY