WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Lerta pomaga przedsiębiorcom efektywnie zarządzać zużyciem mediów takich jak energia elektryczna, gaz, ciepło czy woda. Dzięki nowym technologiom wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które stoją przed przedsiębiorstwami i wdraża rozwiązania pozwalające na ich obniżenie.

Pracując w Lerta otrzymasz przede wszystkim wynagrodzenie, które będzie odpowiadało Twojej wiedzy i umiejętnościom, ale też bezcenne doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się branży.

Cechą wspólną całego zespołu Lerta jest chęć nauki i doskonalenia się. Dzięki takiej filozofii cały czas bardzo szybko rośniemy i zdobywamy uznanie na rynku. Jeśli podoba Ci się pomysł pracy jako Samodzielny Księgowy to zapraszamy :-)

Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek z grupy Lerta,
 • kontrolę merytoryczną dokumentów oraz ich ewidencję księgową,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • naliczanie płac, sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa PPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • ewidencję prac B+R finansowanych również z środków publicznych,
 • sporządzanie raportów finansowych dla zarządu spółki,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS.
Wymagania:
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku z obowiązkami obejmującymi: samodzielne prowadzenie pełnej księgowości i ewidencję prac rozwojowych lub projektów inwestycyjnych,
 • minimum 1 rok doświadczenia w konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, KSR i elementów MSR,
 • samodzielność, zaangażowanie, sumienność,
 • dobrą znajomość języka angielskiego - min. B2/C1.
Duży plus za:
 • doświadczenie w branży energetycznej
 • znajomość systemu sl2014.gov.pl i doświadczenie w rozliczaniu wniosków o płatność (dofinasowań z PARP/NCBR),
 • wykształcenie o profilu rachunkowość lub finanse,
 • własną inicjatywę i nastawienie na samorozwój.
Otrzymasz:
 • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • forma zatrudnienia: UoP lub B2B,
 • możliwość rozwoju zawodowego w szybko rosnącym przedsiębiorstwie o globalnych ambicjach,
 • narzędzia do pracy: telefon/ laptop,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazną atmosferę.
Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody o treści wskazanej poniżej.

Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 49 zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

………………
Data i podpis”


Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 49
 2. Kontakt z Lerta SA jest możliwy poprzez adres e-mail kdo@lerta.energy lub pisemnie na www.lerta.energy
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta SA jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta SA – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta SA (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta SA w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 1 rok od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 7. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

Podobne oferty