WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główny księgowy

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73936

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią.

Zakres zadań

 • Organizuje rachunkowość jednostki budżetowej.
 • Wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi.
 • Dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Prowadzi gospodarkę finansową Kuratorium Oświaty w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Organizuje i koordynuję pracę Zespołu Finansowo-Księgowego w zakresie realizacji jego zadań.
 • Prowadzi dokumentację spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków: a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata pracy w księgowości w jednostce budżetowej.
 • Doświadczenie w zakresie koordynacji pracy podległych pracowników.
 • Znajomość systemu oświaty.
 • Znajomość systemu EZD.
 • Komunikatywność i samodzielność.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty

25-02-2021

Calan Human Capital Sp. Z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska: Odpowiedzialność za nadzór nad całokształtem działalności księgowej, w tym kierowanie zespołem (12 osób). Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, MSSF, US GAAP. Uzgadnianie i aktualizacja...

SZCZEGÓŁY

Klient portalu Praca.pl

mazowieckie / Warszawa

kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy, nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów, nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji odpowiedzialność za...

SZCZEGÓŁY

Work & Business Solutions

małopolskie / Kraków

Miejsce pracy: Kraków Nr ref.: GK/KR/21 Opis stanowiska pracy: Prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i...

SZCZEGÓŁY