WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Head of HR Operational Services

Head of HR Operational Services
LOCATION:
Gdańsk

 

Are you looking for an opportunity to gain an insight into new HR areas in a broad leadership role where you can develop yourself and others? In this exciting position, you act as leader and as the main responsible for HR services and operational services in Poland.


Managing HR Operational Services, you lead a team of 13 highly skilled people in Poland to deliver great performance. Doing your utmost to enable your team, you develop and maintain a world-class delivery structure for Operational HR services and Facility services, collaborating and aligning priorities with local HRBPs as well as the global HR organisation along the way.

 

Build commitment and create change

 

As the Head of Operational Services, you enter a broad manager role focusing on payroll, HR admin, employee relations, talent acquisition as well as facility management. You lead team leaders and specialists alike, focusing on nurturing a service mindset to ensure user satisfaction and facilitating continuous improvements through the innovation of services, processes and technologies. Specifically, you:

 • Optimise all the Operational Services areas, using your entrepreneurial mindset to envision the future and act accordingly
 • Prioritise deliverables according to resources, policies and guidelines
 • Bridge functional priorities with the need for local adaption dividing your focus between the local dimension and the need for sharing/developing subject matter expertise across countries
 • Apply relevant and high quality HR data, reporting and analyses to facilitate data driven decision making about people and organisation in Arla

ld prefer to meet in person, we take all the necessary precautions to ensure everyones safety.


 

Are you looking for an opportunity to gain an insight into new HR areas in a broad leadership role where you can develop yourself and others? In this exciting position, you act as leader and as the main responsible for HR services and operational services in Poland.


Managing HR Operational Services, you lead a team of 13 highly skilled people in Poland to deliver great performance. Doing your utmost to enable your team, you develop and maintain a world-class delivery structure for Operational HR services and Facility services, collaborating and aligning priorities with local HRBPs as well as the global HR organisation along the way.

 

Build commitment and create change

 

As the Head of Operational Services, you enter a broad manager role focusing on payroll, HR admin, employee relations, talent acquisition as well as facility management. You lead team leaders and specialists alike, focusing on nurturing a service mindset to ensure user satisfaction and facilitating continuous improvements through the innovation of services, processes and technologies. Specifically, you:

 • Optimise all the Operational Services areas, using your entrepreneurial mindset to envision the future and act accordingly
 • Prioritise deliverables according to resources, policies and guidelines
 • Bridge functional priorities with the need for local adaption dividing your focus between the local dimension and the need for sharing/developing subject matter expertise across countries
 • Apply relevant and high quality HR data, reporting and analyses to facilitate data driven decision making about people and organisation in Arla

ld prefer to meet in person, we take all the necessary precautions to ensure everyones safety.

HR and leadership experience


This is a real leadership position where your ability to engage your employees and deliver change is in high demand. Thus, you will need communication skills, empathy and persistence in equal measure to enable a complex local/global matrix organisation to deliver consistent service and continuously pursue high standards while respecting your employees and their work-life balance.

 

Your qualifications:

 • You have worked 10+ years with HR giving you a broad HR understanding
 • You hold 5+ years of management experience, so you know how to motivate employees and manage projects
 • You are familiar with some of the mentioned HR areas
 • You communicate effortlessly in English and preferably also in Polish
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace

Podobne oferty