WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Budowy / Kierownik Robót (Gazociągi)

 

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach średniego i wyższego szczebla managerskiego. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera klientów w 28 krajach z 45 biur. NES rekrutuje w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Kierownik Budowy / Kierownik Robót (Gazociągi)

Projekty: Wielomilionowe inwestycje liniowe (gazociągi wysokiego ciśnienia) i obiektowe (tłocznie gazu, stacje redukcyjno pomiarowe) realizowane na terenie całego kraju.

 

ZAKRES ZADAŃ   
 • Organizacja prac oraz nadzór nad ich realizacją zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami kontraktu i przyjętą specyfikacją techniczną;
 • Przygotowywanie i stała aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • Stała weryfikacja postępu pracy wykonawczych i ich zgodności z harmonogramem oraz regularne sporządzanie raportów z budowy;
 • Prawidłowy nadzór nad gospodarką materiałami budowlanymi;
 • Kontrola jakości wykonanych prac;
 • Organizowanie oraz nadzorowanie pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;
 • Nadzór i przygotowywanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.
PROFIL KANDYDATA   
 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria środowiska, inżynieria naftowa i gazownicza);
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń;
 • Zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed terminem składania ofert, doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie rurociągu do przesyłu paliw płynnych lub gazowych z rur stalowych o średnicy DN 700 lub większej o długości co najmniej 10 km.
 • Niezbędna umiejętność skutecznego organizowania i kierowania robotami budowlanymi w oparciu o założenia kontraktu, harmonogramu oraz założenia budżetowe;
 • Doświadczenie w zakresie kierowania pracami budowlanymi;
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prac budowlanych w branży gazowniczej będzie ważnym atutem;
 • Praktyczna znajomość obowiązujących w branży przepisów prawa;
 • Samodzielność w działaniu oraz nastawienie na realizację celów.
OFERTA   
 • Stabilność zatrudnienia oraz kontraktów w sektorze inwestycji gazowych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B;
 • Pakiet benefitów korporacyjnych takich jak opieka medyczna, multipsort;
 • Samochód służbowy na wyłączność na stanowisku Kierownika Budowy;
 • Współpraca z wykwalifikowaną kadrą kierowniczą i nowoczesnym parkiem maszynowym.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podobne oferty

NES Global Talent

zachodniopomorskie /

Zakres obowiązków: koordynacja i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, efektywne zarządzanie podległym zespołem, monitoring kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. Wymagania:...

SZCZEGÓŁY

NES Global Talent

zachodniopomorskie /

Zakres obowiązków: koordynacja i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, efektywne zarządzanie podległym zespołem, monitoring kosztów budowy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji. Wymagania:...

SZCZEGÓŁY

22-09-2020

NES Global Talent

małopolskie / Kraków

Zakres obowiązków: koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonego kontraktu; zarządzanie budżetem i ryzykiem projektu, przygotowywanie analiz technicznych robót budowlanych, zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole...

SZCZEGÓŁY