WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Budowy

Corten Medic jest dynamicznie rozwijającym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. W związku z rozwojem struktur organizacyjnych firma poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Warszawa, Radom
Zadania:
 • Sprawowanie obowiązków kierownika budowy przez cały okres trwania projektów
 • Zarządzanie zespołem zaangażowanym w realizację projektów/zarządzanie podwykonawcami
 • Nadzorowanie pracami podległego zespołu
 • Wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac
 • Odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz dyscyplinę finansową podczas realizacji projektu
 • Zamawianie materiałów z koordynacją terminów dostaw
 • Kontrola jakości realizowanych robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową
 • Analiza i optymalizacja rozwiązań projektowych
 • Raportowanie przebiegu procesu budowlanego
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP
Wymagania:
 • Uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
 • Wykształcenie wyższe kierunek budownictwo
 • Minimum roczne doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji komercyjnych i użyteczności publicznej
 • Znajomość Prawa Budowlanego w praktyce
 • Kreatywność, nastawienie na cel, umiejętność organizacji i realizacji zadań w określonym czasie
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i negocjacyjne
Oferujemy:
 • Konkurencyjny system wynagradzania i motywowania
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Wspierające i przyjazne środowisko pracy
 • Możliwości rozwoju zawodowego i udział w ciekawych projektach
 • Nowoczesne i niezbędne narzędzia pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podobne oferty