WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik działu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 70684

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu, praca na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowane windy, odpowiednio dostosowane toalety, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym 

Zakres zadań

 • opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych w szczególności procedury na wypadek: a)awarii zasilania w dyspozytorni medycznej, b)wystąpienia Off-Line w systemie SWD PRM, c)awarii pojedynczego stanowiska dyspozytorskiego lub kilku stanowisk dyspozytorskich, d)konieczności ewakuacji dyspozytorni medycznej
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • nadzoruje realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
 • współpracuje w realizacji powierzonych zadań z kierownikami innych dyspozytorni medycznych w przypadku konieczności ich zastąpienia oraz z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego
 • podejmuje działania organizacyjno-planistyczne w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych stanowisk w dyspozytorni medycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) oraz posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub uzyskanie co najmniej tytułu licencjata dla ratownika medycznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • Znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Sunreef Venture S. A.

  pomorskie / Gdańsk

  Czym będziesz się zajmował: zarządzanie realizacją budowy katamaranu w zakresie montażu i uruchomienia urządzeń HVAC i hydrauliki analiza oraz weryfikacja dokumentacji HVAC i hydraulicznej na jednostkę planowanie i dbałość o właściwy poziom techniczny...

  SZCZEGÓŁY

  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

  wielkopolskie / Biały Dwór

  Wymagania: wykształcenie i doświadczenie bez znaczenia, znajomość w stopniu podstawowym j. ukraińskiego ze względu na kontakt z pracownikami z Ukrainy.Zakres obowiązków: czynności związane z nadzorem, kontrolą i planowaniem pracy.Osoba zostanie...

  SZCZEGÓŁY

  BIZNES UP EGBERSS KOCEL SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA

  zachodniopomorskie /

    DO KOGO APLIKUJESZ?   Zapraszamy Cię do podjęcia pracy u naszego Partnera, którego głównym przedmiotem działalności jest zaopatrzenie rolnictwa w środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny oraz skup i sprzedaż płodów rolnych. Działa on na...

  SZCZEGÓŁY