WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik oddziału zamiejscowego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału zamiejscowego
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 74128

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Delegatura w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej 1. Wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o jej pozycji. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na I piętrze. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • kieruje Oddziałem zamiejscowym Wydziału; czuwa nad pełnym i efektywnym wykorzystywaniem przez pracowników Delegatury czasu pracy, podejmuje działania prowadzące do poprawy jakości pracy, wykonuje inne czynności kierownicze w stosunku do podległego zespołu pracowniczego, w tym związane z korzystaniem z funduszu świadczeń socjalnych,
 • realizuje zadania w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, w tym dotyczących: gospodarowania mieniem Urzędu, prawidłowego utrzymania obiektów Delegatury, dokonywania zakupów i wydatków na rzecz Delegatury, świadczenia usług przez jednostki zewnętrzne, prowadzenia spraw związanych z gospodarką lokalami w budynkach Delegatury,
 • przedkłada dyrektorowi Wydziału propozycje dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem Delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w innych jednostkach organizacyjnych finansowanych ze środków publicznych lub organach kontroli państwowej – powyżej 4 lat,
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, o rachunkowości, o zasadach zarządzania mieniem państwowym ,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  2021-04-19

  Euro24 Sp. z o.o. Sp.k

  dolnośląskie / Wrocław

  Oferujemy: Realny wpływ na rozwój biznesu poprzez utworzenie i rozwijanie oddziału we Wrocławiu Realizowanie własnych pomysłów Rozwój osobisty i zawodowy m.in. poprzez udział w dedykowanych szkoleniach Atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników...

  SZCZEGÓŁY

  2021-04-18

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

  lubelskie / Biała Podlaska

  Warunki pracy Praca terenowo-biurowa Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych Wprowadzanie danych do komputera Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym Prowadzenie samochodu służbowego w...

  SZCZEGÓŁY

  2021-04-18

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

  lubelskie / Zamość

  Warunki pracy Praca terenowo-biurowa Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych Wprowadzanie danych do komputera Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym Prowadzenie samochodu służbowego w...

  SZCZEGÓŁY