WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik oddziału

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 68941

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Praca pod presją czasu (kary za przekroczenie wyznaczonych w ustawach terminów na wydanie decyzji
Różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych,
Odpowiedzialność karna i finansowa za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.

Zakres zadań

 • Kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy Oddziału w, w celu zapewnienia terminowości oraz właściwej realizacji zadań z zakresu budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa
 • Nadzorowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w całości procesu związanego z wydawaniem decyzji i postanowień w celu realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wydawanie decyzji rozstrzygających sprawy lokalizacji inwestycji, podziału nieruchomości, wywłaszczania i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości, pozwolenia na budowę inwestycji i określające warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków, obronności państwa
 • Wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub decyzji w sprawie sprzeciwu wykonywania robót budowlanych w celu wyeliminowania naruszeń prawa przy realizacji inwestycji
 • Wydawanie postanowień w sprawie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych ustanowionych przez właściwego ministra, określając parametry jakie przy realizacji inwestycji należy zastosować
 • Wnioskowanie do właściwego sądu rejonowego o dokonanie zmian w księgach wieczystych, a do właściwego starosty w katastrze nieruchomości
 • Współpraca z organami administracji publicznej w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji (np. konserwator zabytków, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego)
 • Uczestniczenie w kontrolach (problemowych, kompleksowych, doraźnych)
 • Organizowanie i prowadzenie rozpraw administracyjnych w celu rozstrzygnięcia spornych interesów stron
 • Opiniowanie aktów prawnych, w celu zapewnienia ich spójności z obowiązującymi polskimi aktami prawnymi oraz przepisami UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na jednym z wymienionych kierunków: budownictwo, prawo, gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • upoważnienie do załatwiania spraw opatrzonych klauzulą – tajne, poufne, zastrzeżone

Podobne oferty

23-09-2020

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)- wyznaczone stanowiska do...

SZCZEGÓŁY

ACS SŁUCHMED Sp. z o.o.

wielkopolskie / Chodzież, Jarocin, Kościan, Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Turek, Wr

Dlaczego my? PoSŁUCHaj:   Stawiamy na profesjonalizm Łączymy siły - ważna jest współpraca Uczymy się od siebie Cenimy naszych pracowników i Pacjentów Humor też się przydaje :)  Mamy na celu dobro Pacjenta Edukujemy, jak dbać o słuch Dajemy...

SZCZEGÓŁY

22-09-2020

Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Zakres obowiązków: Odpowiedzialne zarządzanie Oddziałem ukierunkowane na osiągnięcie wyniku Reprezentowanie przełożonych w ramach obszaru kompetencji Odpowiedzialność za pracowników, zlecenia oraz klientów korporacyjnych Optymalizacja poziomu akceptacji...

SZCZEGÓŁY