WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik oddziału

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73321

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- praca pod presją czasu.Praca wykonywana w budynku przy ul. Warszawskiej 3. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • opracowuje szczegółowo sposób pracy dyspozytorni medycznej z uwzględnieniem ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych,
 • opracowuje plan postępowania na wypadek awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych,
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych oraz dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub wyższe pierwszego stopnia na kierunku ratownictwa medycznego,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego,
 • znajomość przepisów Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres, zarządzanie ludźmi,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo w tym ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  2021-04-19

  Euro24 Sp. z o.o. Sp.k

  dolnośląskie / Wrocław

  Oferujemy: Realny wpływ na rozwój biznesu poprzez utworzenie i rozwijanie oddziału we Wrocławiu Realizowanie własnych pomysłów Rozwój osobisty i zawodowy m.in. poprzez udział w dedykowanych szkoleniach Atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników...

  SZCZEGÓŁY

  2021-04-18

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

  lubelskie / Biała Podlaska

  Warunki pracy Praca terenowo-biurowa Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych Wprowadzanie danych do komputera Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym Prowadzenie samochodu służbowego w...

  SZCZEGÓŁY

  2021-04-18

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

  lubelskie / Zamość

  Warunki pracy Praca terenowo-biurowa Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych Wprowadzanie danych do komputera Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym Prowadzenie samochodu służbowego w...

  SZCZEGÓŁY