WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Robót Elektrycznych

Kierownik Robót Elektrycznych
Miejsce pracy: Puławy
 
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • Bezpośredni nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie terminowości i jakości prac w oparciu o wymagania umowy, harmonogramy oraz dokumentację techniczną,
 • Nadzór oraz koordynacja robót w zakresie instalacji elektrycznych,
 • Utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru inwestorskiego,
 • Analiza dokumentacji technicznych,
 • Specyfikowanie materiałów do zamówień,
 • Kierowanie pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji,
 • Monitorowanie oraz sporządzanie zamówień w ramach założonego budżetu,
 • Koordynacja prac brygad montażowych oraz podwykonawców,
 • Kontrola nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych - minimum 2 lata,
 • Gotowości do pracy w delegacji na terenie północnej Polski: głównie województwo kujawsko-pomorskie), - miejsca budów prowadzonych przez firmę,
 • Ukończonych studiów wyższych inżynierskich (elektrotechnika, energetyka i pokrewne),
 • Praktycznej wiedzy w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji inwestycji,
 • Znajomości prawa budowlanego,
 • Samodzielności, komunikatywności, otwartości, inicjatywy, dobrej organizacji pracy.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce,
 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,
 • możliwość awansu,
 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie.
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że:

 • Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51;
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 • podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Podobne oferty

MULTiSERWIS Sp. z o.o.

opolskie / Krapkowice

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pełnienie obowiązków kierownika robót zgodnie z prawem budowlanym Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót Przestrzeganie przepisów BHP...

SZCZEGÓŁY

PUH El Professional Mariusz Maszota

kujawsko-pomorskie / Toruń

Zakres obowiązków nadzorowanie realizacji robót energetycznych na placu budowy, nadzór i kontrola nad postępami prac, przygotowywanie obmiaru postępu robót, koordynowanie prac podwykonawców, harmonogramów, przeglądy, ilościowe, kontrola kosztów oraz...

SZCZEGÓŁY

MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.

małopolskie / Kraków

Do Twoich zadań należeć będzie: bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, koordynacja robót w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych, analiza i optymalizacja projektów przetargowych, budowlanych i wykonawczych,...

SZCZEGÓŁY