WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Robót Żelbetowych / Inżynier Budowy

Celem Makax jest dostarczenie wysokiej jakości usług, odpowiadających potrzebom naszych partnerów branżowych, gwarantujących ich terminową realizację. W związku z tym dobrem nadrzędnym, którym się kierujemy jest zaufanie i zadowolenie partnera. Makax opiera swoje relacje biznesowe na partnerstwie, skupiając się na budowaniu relacji opartej na strategii win - win, poszukując rozwiązań, które dla wszystkich stron będą optymalne i zyskowne. Traktujemy wszystkich partnerów z jednakową starannością, życzliwością i kulturą osobistą, budując relacje oparte na obopólnej korzyści.

 

Dzięki partnerskim relacjom z naszymi pracownikami i dostawcami oferujemy kompleksowe usługi podwykonawcze, które realizujemy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i etyki, mając na względzie przede wszystkim satysfakcję i komfort użytkowników.

 

Nasze doświadczenie wynika z zatrudniania najwyższej klasy fachowców branży żelbetowej. Zatrudnieni przez nas inżynierowie mogą pochwalić się kilkunastoletnim doświadczeniem zdobywanym przy budowie obiektów mostowych i inżynieryjnych w kraju i za granicą, gwarantując najwyższą jakość prac wykonywanych przez MAKAX.

Kierownik Robót Żelbetowych / Inżynier Budowy
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 • Nadzór nad realizacją robót zgodnie z obowiązkami określonymi w ustawie „Prawo Budowlane” oraz wymaganiami Kontraktu i umowy realizacyjnej,
 • Koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców oraz zespoły własne,
 • Analiza dokumentacji i raportowanie ryzyka wraz z rekomendacją rozwiązań,
 • Odpowiedzialność za koordynację oraz nadzór nad jakością i terminowością prac,
 • Zlecanie i odbiór robót od podwykonawców w wyznaczonym zakresie,
 • Monitoring, kontrola i raportowanie postępów prac,
 • Kontrola zamówień i gospodarki materiałami na budowie,
 • Tworzenie oraz kontrola budżetu,
 • Nadzór nad rejestracją i efektywnym wykorzystaniem zasobów na budowie (pracownicy, sprzęt ciężki, wynajem narzędzi),
 • Analiza oraz weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej,
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej w trakcie realizacji robót,
 • Współpraca z kontrahentami,
 • Udział w zakresie doboru i kontraktowania dostawców, usługodawców oraz wykonawców,
 • Ścisła współpraca z kierownictwem kontraktu oraz innymi działami w firmie,
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym,
 • Wiedza z zakresu budownictwa inżynieryjnego,
 • Praktyczna znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP,
 • Samodzielność i umiejętność planowania,
 • Dobra organizacja pracy własnej i podległych pracowników,
 • Orientacja na klienta,
 • Umiejętność zarządzania zespołem,
 • Zdolności negocjacyjne i interpersonalne,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office/Auto Cad,
 • Dyspozycyjność – praca na terenie całej Polski,
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego,
 • Udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Dynamiczne, zadaniowe i pozytywne środowisko pracy,
 • Realny wpływ na rozwój firmy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty