WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Koordynator Działu HR

Corten Medic jest dynamicznie rozwijającym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. W związku z rozwojem struktur organizacyjnych firma poszukuje pracownika na stanowisko:

Koordynator Działu HR
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Budowanie i aktualizowanie strategii personalnej w Spółce oraz nadzór nad procesem jej wdrażania;
 • Koordynacja i standaryzacja procesów HR;
 • Wsparcie Zarządu w zakresie kształtowania i realizowania polityki personalnej
 • Udział w opracowaniu strategii personalnej firmy oraz nadzór nad jej realizacją
 • Wdrażanie i rozwój procesów w obszarze miękkiego HR, w tym budowa strategii EB oraz opracowanie systemów motywacyjnych
 • Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych i stażowych
 • Inicjowanie badań firmy w zakresie satysfakcji pracowników, oceny realizacji funkcji personalnej, wizerunku pracodawcy itp.;
 • Prawidłowe i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji personalnej
 • Koordynację procesów kadrowo-płacowych oraz współpracę w tym zakresie z działem Kadr i Płac
 • Wsparcie w zakresie prawa pracy dla kadry managerskiej oraz dla pracowników firmy
 • Przygotowanie raportów, zestawień i analiz dotyczących zagadnień HR
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi lub pokrewne,

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze HR na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • Znajomość narzędzi w zakresie miękkiego HR - warunek konieczny,
 • posiadanie umiejętności organizacyjnych oraz zdolność pracy zarówno w grupie jak i na samodzielnym stanowisku
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Samodzielność, nastawienie na cel
 • Bardzo znajomość programu Excel
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne godziny pracy
 • Samodzielność, ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość rozwoju.
 • Nowoczesne narzędzia pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podobne oferty