WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik Działu Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:

 

Naczelnik Działu Eksploatacji i Infrastruktury Pasażerskiej

Miejsce pracy: Poznań
numer referencyjny: W/IZ/93/10/20

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analizowanie zagadnień związanych z jakością ruchu pociągów, analiza statystyki i sprawozdawczości dotyczącej punktualności i przyczyn opóźnień,
 • uzgadnianie wytycznych programowych dla remontów i inwestycji, uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzenie spraw związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS),
 • inicjowanie usprawnień technicznych i organizacyjnych oraz zmian w instrukcjach i przepisach,
 • nadzór nad procesem planowania, zarządzania i realizacji zamknięć torowych,
 • przegląd wykonywanych zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w obszarach infrastruktury pasażerskiej oraz nadzór nad jakością infrastruktury po ich zakończeniu,
 • kontrola jakości wykonywanych usług w obszarach związanych z infrastrukturą pasażerską w szczególności audytów czystości, zapowiedzi megafonowych i systemów dynamicznej informacji pasażerskiej,
 • koordynacja wymiany informacji pomiędzy Biurem Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej a Zakładem Linii Kolejowych, w szczególności terminowego przesyłania dokumentów oraz zapewnienie ich kompletności i rzetelności,
 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem stosowania wytycznych, standardów, instrukcji wskazanymi w obszarze infrastruktury pasażerskiej,
 • identyfikacja potrzeb oraz zgłaszanie inicjatyw w celu podniesienia jakości oferowanych usług i polepszenia wizerunku Spółki w oczach korzystających z infrastruktury pasażerskiej,
 • zarządzanie podległym zespołem, organizowanie pracy, planowanie krótko i długoterminowych zadań w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Działu.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności ruch kolejowy, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie SMS, inwestycji, eksploatacji, inżynierii ruchu i ruchu kolejowego, infrastruktury kolejowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Poznajmy się na Absolvent Talent Days Online

Myślisz o karierze w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.? Połącz się z nami na targach pracy online Absolvent Talent Days już 4 i 5 listopada! Podczas wydarzenia będziemy na Ciebie czekali w wirtualnych pokojach, w których porozmawiamy o Twoich kompetencjach.

Zapisz się warsztaty z przedstawicielami Spółki i poznaj nas od środka! Czekamy na Ciebie na wirtualnym spotkaniu.

Twoja KOLEJ na karierę!

Podobne oferty

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.

dolnośląskie / Wałbrzych i okolice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: planowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracą podległej jednostki kontrola realizacji zadań pod względem technicznym i ekonomicznym sprawowanie nadzoru nad jakościowym i terminowym wykonywaniem robót nadzór nad...

SZCZEGÓŁY

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.

dolnośląskie / Wałbrzych i okolice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: planowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracą podległej jednostki kontrola realizacji zadań pod względem technicznym i ekonomicznym sprawowanie nadzoru nad jakościowym i terminowym wykonywaniem robót nadzór nad...

SZCZEGÓŁY