WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Sales Project Manager

CORE SERVICES is an outscourcing company existing on a market since 2010 providing recruiting assistance for the biggest banking and finances institutions in Poland, local and global IT firms as well as dynamically developing software houses.

 

We are currently looking for

Sales Project Manager
Miejsce pracy: woj. łódzkie
Responsibilities:
 • Identify & implement required capabilities in the UK to create an Inside Sales Operation to deliver phase 1 of the European strategy:
  • Recruit, train & coach Inside Sales team
  • Ensure necessary systems are aligned and operational
 • In partnership with other commercial leaders agree and refine segmentation to:
  • Target products which can be sold effectively through Inside Sales channel
  • Target accounts to deliver best return on promotional investment
 • Establish a set of key performance indicators (KPIs) to track the impact of the Inside Sales Operation
 • to include:
  • Revenue & GP – by country, by account, by BU, by product
  • Pipeline management
  • Lead generation
  • Activity measures
 • In partnership with other commercial leaders develop the Way of Inside Sales
  • Incorporate into Sales Force DC
  • Implement training programme with support from Sales Force Excellence team
 • Agree criteria to create a roadmap which sequences the roll-out of Inside Sales to other countries in Europe over 3 to 5-year timeframe.
 • Stabilise legacy Inside Sales operation in country before moving focus to next target country.
Profile:
 • Previous experience in sales management and project management
 • Strong interpersonal skills
 • Task-oriented and purpose-driven attitude
 • Knowledge of medical industry
 • Good command of English (min. C1)
Terms:
 • long-term cooperation
 • B2B contract
 • attractive salary (based on your professional experience and skills)
 • private healthcare – LuxMed, benefit system – Multisport card
 • dedicated administrative consultant
Administratorem danych osobowych jest CORE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (51-162) PRZY UL. JANA DŁUGOSZA60, KRS: 0000352373, NIP: 895 – 196 – 85 – 38, REGON: 021222856.
Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja zapytań wyysyłanych za pomocą formularza kontaktowego i udzielenieodpowiedzi. Okres przetwarzania trwa 3 lata od otrzymania wiadomości przesłanej za pomocą formularza. Celem przetwarzania danychosobowych jest również dochodznie roszczeń i obrona przed roszczeniami w okresie 10 lat od zakończenia współpracy. Przetwarzaniedanych osobowych jest niezbędne do celów wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowaniapłatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługidla CORE SERVICES SP. Z O.O.). W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania dostępu,sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwrzania, a także do wniesienia sprzeciwu co doprzetwarzania Państwa danych i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podaniedanych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie niemożliwością obsługi zapytania wysłanego za pomocą fomularzakontaktowego i brakiem udzielania odpowiedzi.

Podobne oferty