WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Naczelnik Wydziału Modernizacji i Rozwoju

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Wydziału Modernizacji i Rozwoju

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IAT/59/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w sprawach pracowniczych,
 • określanie generalnych kierunków dla modernizacji infrastruktury kolejowej w zakresie systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji kolejowej i detekcji stanów awaryjnych taboru,
 • analizowanie realizacji programów działań, kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i remontowych oraz wyciąganie wniosków na ich podstawie,
 • ustalanie zasad powiązań różnych typów urządzeń oraz ich integracji z systemami kierowania i zarządzania ruchem,
 • opracowanie strategii wyposażania linii kolejowych oraz dokumentów związanych ze zlecaniem robót w ramach modernizacji linii kolejowych,
 • zapewnianie wdrożenia założeń technicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych modernizowanych systemów sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej,
 • planowanie zadań i programów inwestycyjnych, zadań remontowych oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opiniowanie nowych projektów inwestycyjnych, nowych zadań remontowych oraz dokumentów związanych z  przygotowaniem i realizacją zadań modernizacyjnych i remontowych,
 • koordynowanie procesu uzgadniania przez podległych pracowników opiniowanej dokumentacji opracowanej w ramach projektów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze automatyki i telekomunikacji, w tym 2 lata w zarządzaniu zespołem,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej,
 • wiedza zawodowa w zakresie automatyki i telekomunikacji, ruchu kolejowego, transportu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

podlaskie / Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kierowanie pracą Wydziału, w tym: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad realizacją zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny pracowników oraz wnioskowanie w...

SZCZEGÓŁY

Polskie Koleje Państwowe S.A.

pomorskie / Gdańsk

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny_a m.in. za: Bieżące organizowanie pracy Wydziału zgodnie z zakresem jego działania, w tym określenie zakresu czynności do realizacji przez poszczególnych pracowników Wydziału, bieżące przydzielanie pracy na...

SZCZEGÓŁY