WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Członek Zarządu Spółki


Contact Center Sp. z o.o. od ponad 20 lat świadczy międzynarodowe usługi z zakresu szeroko pojętej obsługi klienta oraz wsparcia sprzedaży.

 

Obecnie do Spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Arteria S.A. poszukujemy osoby na stanowisko:

Członek Zarządu Spółki
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:


Do głównych obowiązków Członka Zarządu Spółki należeć będzie prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, zarządzanie jej majątkiem, reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i umowie spółki, a w szczególności:

 • Opracowywanie strategii rozwoju Spółki w tym w szczególności przygotowywanie planów finansowych na kolejne lata obrotowe i przedstawianie ich do akceptacji Radzie Nadzorczej
 • Przygotowywanie i realizacja odpowiedniej polityki marketingowej
 • Zapewnienie, odpowiednich do założonej strategii rozwoju, zasobów ludzkich
 • Opracowanie i realizacja motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników Spółki
 • Reprezentowanie Spółki przed organami kontrolującymi i zapewnienie skutecznej obrony interesów Spółki
Oczekiwane kompetencje i umiejętności:
 • Doświadczenie na stanowisku zarządzania operacjami w środowisku call/contact center (co najmniej 3 lata)
 • Umiejętność i udokumentowane sukcesy w uruchamianiu, utrzymaniu w ciągłości projektów contact center dla klientów w modelu outsourcingowym lub dla wewnętrznego klienta
 • Umiejętność i udokumentowane sukcesy w budowaniu, nadzorowaniu struktur New Business pozyskujących nowe projekt dla spółki
 • Umiejętność analizy operacyjnej i finansowej projektów oraz firmy jak również wprowadzania optymalizacji
 • Umiejętność i doświadczenie w tworzeniu systemów raportowania wyników operacyjnych i finansowych do właściwych interesariuszy
 • Doświadczenie w reprezentowaniu spraw spółki przed organami kontrolującymi, umiejętność formułowania i przedstawiania skutecznych argumentów
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Znajomość branży call center
 • Umiejętność budowania oraz integracji zespołu
 • Znajomość języka angielskiego poziom C1
 • Zdolności przywódcze, negocjacyjne oraz analityczne
 • Umiejętność pracy w oparciu o cele i plany
 • Niekaralność
Oferujemy:
 • Pracę w dużej organizacji o stabilnej pozycji rynkowej
 • Decyzyjność w obszarze personalnym
 • Możliwość negocjacji warunków zatrudnienia w tym formę współpracy oraz strukturę wynagrodzenia
 • Niezbędne narzędzia pracy

 

Podobne oferty