Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Dla naszego klienta z branży budowlanej, NES Fircroft obecnie prowadzi rekrutację na stanowisko:

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Analiza rynku: Śledzenie trendów w branży budowlanej, analiza konkurencji, identyfikacja nowych możliwości rynkowych.
 • Planowanie strategii biznesowej: Współtworzenie strategii rozwoju firmy, opracowywanie planów działań mających na celu osiągnięcie celów biznesowych. Identyfikowanie i opracowywanie modeli optymalnego dochodu (zarządzanie przychodami), kanałów dystrybucji, cen i strategii rozwoju nowych produktów.
 • Poszukiwanie nowych projektów: Aktywne poszukiwanie nowych projektów budowlanych, negocjacje i nawiązywanie współpracy z klientami i partnerami w koordynacji z zespołami handlowymi i dyrektorami obszarów.
 • Rozwijanie relacji z klientami: Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami, dostosowywanie oferty do ich potrzeb.
 • Rozwijanie relacji z parterami: Identyfikowanie i negocjowanie strategicznych partnerstw, w tym umów finansowych, wymiany klientów i praw własności intelektualnej
 • Zarządzanie zespołem ds. rozwoju biznesu: Jeśli dział ds. rozwoju biznesu jest rozbudowany, dyrektor może być odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników, nadzorowanie ich pracy i rozwijanie kompetencji. Funkcjonalna koordynacja działalności działów handlowych w każdym obszarze.
 • Opracowywanie strategii promocyjnej: Współpraca z działem PR w celu opracowania skutecznych strategii promocyjnych i marketingowych, pod nadzorem i zatwierdzeniem działań przez wiceprezesa
 • Monitorowanie wskaźników biznesowych: średnioterminowych/długoterminowych trendów rynkowych, gromadzenie danych na temat konkurencji w celu wniesienia wkładu w strategiczne dyskusje planowania handlowego
 • Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań: Identyfikowanie możliwości wzrostu, innowacji modelu biznesowego i promowanie inicjatyw przekrojowych między jednostkami biznesowymi
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych obszarów działalności: ustalanie priorytetów i śledzenie inwestycji poprzez nowe inicjatywy rozwoju produktów, a wszystko to musi być poparte kompleksową analizą informacji, aby móc podejmować najlepsze możliwe decyzje
 • Współpraca z innymi działami: Skoordynowanie działań ds. rozwoju biznesu z innymi działami firmy, takimi jak produkcja, finanse, zakupy, aby zapewnić spójność działań. Odpowiedzialni za identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych problemów strategicznych, które mogą mieć wpływ na wzrost i rentowność organizacji
Wymagania:
 • Podobne doświadczenie, na zbliżonej pozycji: Dyrektor Handlowy, Business Development Manager/Director, wymagane minimum 5 lat doświadczenia, w różnych typach budownictwa może doświadczenie: projekty infrastrukturalne, energetyczne, przemysłowe, budownictwo ogólne, zarówno klienci publiczni jak i prywatni.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Prawo jazdy i gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie Polski
Oferujemy:
 • Wysoka ranga stanowiska – bezpośrednio pod jednym z członków zarządu
 • Zespół – jedna osoba Koordynator ds. Rozwoju Biznesu plus funkcjonalnie podlegaliby mu dyrektorzy handlowi poszczególnych obszarów (2 osoby są w zakresie budownictwa ogólnego, 1 w en energetyce)
 • Niezbędne narzędzia pracy (służbowe auto, telefon, notebook)
 • Elastyczne rozpoczynanie pracy
 • Premia Roczna
 • Możliwość wejścia w skład rady nadzorczej spółki.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podobne oferty

Foundever

mazowieckie / Warszawa

As a Performance Improvement Manager, you will play a crucial role in driving performance excellence across the organisation. Reporting to the Regional Performance Director, you will collaborate closely with Operations and Support departments to identify...

SZCZEGÓŁY

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o.

wielkopolskie / Poznań

Zakres obowiązków: Współpraca z kadrą zarządzającą, w tym z Zarządem, w obszarze tworzenia strategii rozwoju biznesu / sieci. Współtworzenie planów konsolidacji. Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu rozwój biznesu. Usprawnianie procesu...

SZCZEGÓŁY

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

wielkopolskie / Poznań

Kontakt z klientami z zagranicy (w szczególności z Izraela), współpraca z partnerami i kontrahentami, monitorowanie i analiza jakości obsługi klientów, pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie kontaktów z klientami, wizyty u klientów, doradztwo w wyborze...

SZCZEGÓŁY