WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Dyrektor Finansowy

Firma ENERGOP SPÓŁKA Z O.O. jest długoletnim doświadczonym dostawcą wysokiej klasy wyrobów rurociągowych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego oraz energetycznego w kraju i za granicą.

Obecnie poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowisku:

Dyrektor Finansowy
Miejsce pracy: Sochaczew
Zadania:
 • Współtworzenie polityki finansowej Spółki;
 • Nadzorowanie działalności obszarów finansowych i księgowych w Spółce;
 • Kierowanie sferą przepływów pieniężnych, podejmowanie decyzji dotyczących terminów regulowania wszelkich zobowiązań, w tym podatkowych Spółki;
 • Współudział w realizacji ustaleń Zarządu Spółki w zakresie polityki kredytowej i gwarancji bankowych oraz sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem wniosków kredytowych i gwarancyjnych;
 • Nadzorowanie kluczowych obszarów dotyczących raportowania i analiz (budżet, prognoza, analiza odchyleń, komentarze do wypracowanych wyników) w Spółce;
 • Współpraca z audytorem w wybranych obszarach oraz współudział w opracowywaniu sprawozdań opisowych z działalności Spółki za dany rok obrotowy;
 • Nadzorowanie przebiegu procesu windykacji należności we wszystkich jego fazach;
 • Współudział w ocenie i opiniowaniu pod względem finansowym wniosków inwestycyjnych, projektów umów oraz ofert handlowych;
 • Współudział w wypracowywaniu efektywnego systemu identyfikacji ryzyk istotnych dla działalności Spółki;
 • Nadzorowanie bieżącej działalności podległych komórek.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia);
 • Bogate doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w tym: w planowaniu finansowym, sprawozdawczości i analizie ekonomiczno-finansowej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami;
 • Doświadczenie w sporządzaniu kalkulacji, analiz finansowych w celach zarządczych;
 • Dobra, praktyczna znajomość zagadnień podatkowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Silna orientacja na realizację celów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
Oferujemy:
 • Dużą samodzielność w realizacji zadań;
 • Pracę w dużej rozwijającej się firmie;
 • Możliwość wdrażania najlepszych praktyk i rozwiązań;
 • Pakiet benefitów.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

2022-09-19

ZPU IDMAR

wielkopolskie / Krosno (pow. poznański, gm. Mosina), k. Mosiny

Opis stanowiska: Budowanie polityki finansowej Spółki; Tworzenie, wdrażanie i kontrola strategii krótko- i długoterminowych firmy; Nadzorowanie i koordynowanie przygotowania budżetu finansowego; Monitorowanie wyników ekonomicznych; Nadzorowanie dokumentacji...

SZCZEGÓŁY