Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Ogłoszenie numer: 8733304, z dnia 2024-02-05

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) – krajowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła zatrudni Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

Poszukujemy do naszego zespołu osoby z doświadczeniem w obszarze oświaty zawodowej, doradztwa zawodowego i rynku pracy.

 

Główne zadania przypisane do stanowiska, którego dotyczy ogłoszenie:

 • współpraca z organizacjami członkowskimi ZRP w zakresie oświaty zawodowej w rzemiośle, w tym w zakresie przygotowania, wdrażania i stosowania standardów egzaminacyjnych (egzaminów czeladniczych, mistrzowskich oraz sprawdzających),
 • rozwijanie i doskonalenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,
 • prowadzenie nadzoru nad organizacją i działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych,
 • rozwijanie systemu kształcenia ustawicznego realizowanego na rzecz środowiska rzemieślników, ich pracowników oraz pracowników organizacji rzemiosła.
 • monitorowanie regulacji prawnych, formułowanie stanowisk oraz opracowywanie opinii do założeń i projektów aktów prawnych dotyczących w szczególności problematyki oświaty zawodowej, przygotowania zawodowego, potwierdzania kwalifikacji zawodowych, edukacji ustawicznej oraz instrumentów polityki rynku pracy,
 • współpraca z administracją publiczną oraz pozarządowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się polityką edukacyjną i rynku pracy; w tym w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • przygotowywanie regulacji wewnątrz-organizacyjnych w zakresie rzemieślniczej nauki zawodu i potwierdzania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle,
 • koordynowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy i informacji na temat kształcenia dualnego - przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • koordynowanie udziału ZRP w systemie IMI (System wymiany informacji na rynku wewnętrznym) w zakresie dotyczącym kwalifikacji zawodowych
 • koordynowanie legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich,
 • udział w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów mających na celu cyfryzację procesów i narzędzi wspierających organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła w realizacji zadań statutowych w obszarze oświaty zawodowej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem wdrożonych programów i aplikacji wspierających ZRP i organizacje członkowskie w realizacji zadań z obszaru edukacji zawodowej.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe i doświadczenie w obszarze oświaty zawodowej,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • komunikatywność, samodzielność, odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych,
 • mile widziane zainteresowanie rozwiązaniami IT w oświacie,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • chęć rozwoju osobistego i podejmowania ciekawych wyzwań.

Oferujemy

 • możliwość podjęcia stałej i ciekawej pracy w ramach umowy o pracę,
 • stabilną i długofalową współpracę,
 • rozwój zawodowy; ciekawe i angażujące zagadnienia do rozwiązania,
 • możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty

MB DVIKALBIAI VAIKAI

/

Join Our Team at Pasaka: Director of Studies - Polish Language At Pasaka, we are passionate about providing heritage language courses to children from expat families, helping them discover their roots and embrace their cultural identity. Our online heritage language...

SZCZEGÓŁY