WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główny Księgowy / Główna Księgowa


Muzeum Warszawy poszukuje


Główny Księgowy / Główna Księgowa

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: GK_5.GK/2023

Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

 

Zakres obowiązków:
 • organizowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Muzeum
 • organizowanie i prowadzenie prawidłowej rachunkowości Muzeum
 • opracowywanie planów, sprawozdań i analiz finansowych
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Muzeum
 • kontrola i nadzór nad majątkiem ruchomym i nieruchomym Muzeum
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przez Dział Finansowo-Księgowy oraz Kontroling
 • nadzór nad prowadzeniem działań umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych dla wykonania zadań muzealnych
 • wnioskowanie i uczestnictwo w zakresie opracowania regulacji (procedur) wewnętrznych Muzeum
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją sprawozdań na potrzeby Muzeum oraz Organizatora
 • prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej

Szczegółowy zakres zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego/Głównej Księgowej wynika z przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
 • min. 5 lata stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • kursy i szkolenia z zakresu księgowego
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, asertywność, uczciwość, dobra organizacja pracy własnej oraz podległych pracowników, umiejętność budowania dobrej atmosfery w zespole
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 12 500 zł - 13 500 zł w zależności od posiadanego stażu pracy i kwalifikacji
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • świadczenia pozapłacowe np. karta multisport
 • darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Podobne oferty