WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kluczbork
Ogłoszenie o naborze Nr 120436

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych


Lokalizacja stanowiska na parterze budynku


Brak windy i podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • prowadzi gospodarkę finansową mającą na celu wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z zachowaniem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
 • koordynuje terminowe ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań
 • przeprowadza wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • przeprowadza kontrolę prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • opracowuje okresowe analizy i oceny z wykonania planu finansowego
 • akceptuje dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych
 • sporządza bilans
 • prowadzi rachunkowość dochodów budżetowych
 • sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego co najmniej 6 lat praktyki w przypadku wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej
 • umiejętność obsługi systemu TREZOR, bankowości elektronicznej NBP, platformy ePUAP, aplikacji eTW, ZUS, GUS, RRW, VetForms
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępdtwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  M&W INVEST Sp. z o.o.

  pomorskie / Gdańsk, Przymorze

  MIEJSCE PRACY GDAŃSK PRZYMORZE WYMAGANIA: wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia,lub pokrewne)minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego mile widziane doświadczenie w branży deweloperskiej lub...

  SZCZEGÓŁY

  Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne). Zakres zadań Prawidłowo...

  SZCZEGÓŁY

  Flame Employment Polska Sp. z o.o.

  kujawsko-pomorskie / Toruń

  Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad wybraną sekcją działu księgowego Spółki, np.. Obszar kosztowy, magazynowy, sporządzenie bieżących i okresowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań...

  SZCZEGÓŁY