WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Główny księgowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kolbuszowa
Ogłoszenie o naborze Nr 116405

Warunki pracy

Warunki pracy: • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach do 7:30 do 15:30,

 • wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem,  kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon,

 • praca wykonywana w pozycji siedzącej,

 • podejmowanie decyzji w warunkach stresu

 • praca wymagająca dyspozycyjności.


Miejsce  i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze,

 • budynek komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo- brak wind i podjazdów oraz toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych

 • oświetlenie naturalne/sztuczne

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • opracowywanie i realizacja planów finansowych, budżetowych oraz sporządzanie bilansu rocznego
 • prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo - księgowym,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów finansowych i gospodarki materiałowej
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych
 • dokonywanie analiz realizacji wydatków oraz podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej w określonych przepisami terminach
 • realizacja systemu wewnętrznej kontroli finansowej
 • rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń funkcjonariuszy i pracowników komendy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne. Spełnienie jednego z poniższych kryteriów: 1) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, 3) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w księgowości - w przypadku posiadania wykształcenia ekonomicznego wyższego lub co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku posiadania wykształcenia ekonomicznego średniego
 • Nieskazanie prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy podatkowej oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów z zakresu specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej i służby cywilnej
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo -księgowych
 • umiejętność obsługi portali bankowych, platformy PUE ZUS, sprawozdawczości GUS
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność współpracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność organizacji pracy

Podobne oferty

2023-03-24

Klient portalu Praca.pl

pomorskie / Gdańsk

prowadzenie pełnej księgowości spółek(Grupy Spółek), sporządzanie sprawozdań finansowych(bilansów) ,ew. współuczestniczenie przy audycie firmy nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości oraz działem kadr i płac przygotowywanie...

SZCZEGÓŁY

ADAPTIVE GROUP SP Z O O

łódzkie /

Manage and lead the Accounts Receivable team Supporting daily processes and consulting projects related to Accounts Receivable: invoicing, customer accounts reconciliation, cash allocation, contacting customers, month-end closing support Preparing and updating...

SZCZEGÓŁY

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy - komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie...

SZCZEGÓŁY