WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik administracyjny projektu / koordynator projektu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik administracyjny projektu / koordynator projektu
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • bieżący monitoring możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych, rządowych i innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi i wymaganiami konkursowymi
 • ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym oraz współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni, z instytucjami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi, w zakresie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej
 • realizacja niezbędnych działań na etapie oceny wniosku aplikacyjnego, procesu negocjacji, odwołań/protestów
 • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów
 • opracowywanie dokumentów projektowych dotyczących realizacji (m.in. regulaminów, umów, harmonogramów, opisów przedmiotu zamówienia) oraz sprawozdawczości (m.in. raportów, wniosków o płatność)
 • współpraca z członkami zespołów wdrażających projekt m.in. pracownikami dydaktycznymi, naukowymi oraz kadrą administracyjną Uczelni
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności (m.in.  przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców dla dostaw i usług
  o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, przygotowywanie projektów umów, protokołów odbioru)
 • współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, podmiotami partnerskimi
 • obsługa administracyjno-organizacyjna działań realizowanych w ramach projektów
 • prowadzenie dokumentacji projektu (dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie), w tym w elektronicznych systemach sprawozdawczych i bazie konkurencyjności
 • kontakty z instytucjami zewnętrznymi/finansującymi
 • bieżąca kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektów/grantów/zadań badawczych oraz monitoring stopnia osiągania wskaźników wskaźników.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania projektów, w szczególności badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych lub inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
 • doświadczenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCBiR, MNiSW, NCN, NAWA, MZ, Fundusz Wyszehradzki, Fundusze Norweskie, Horyzont 2020)
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność jej zastosowania w praktyce
 • znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z UE w sektorze finansów publicznych
 • bardzo dobra praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość programów biurowych (Word, Excel).
Wymagania dodatkowe (preferowane):
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane we wdrażaniu projektów/grantów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz wewnętrznych na uczelni wyższej publicznej.
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów wielozadaniowych, partnerskich i/lub międzynarodowych.
 • Znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL2014).
Pożądane cechy:
 • dokładność, terminowość i rzetelność w przygotowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pozyskiwania informacji i inicjatywa w proponowaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • wysoki poziom zaangażowania w realizowane zadania
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja
 • umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
 • Bogaty pakiet socjalny.

Podobne oferty

wczoraj

Aon

małopolskie / Kraków

What the day will look like You will be responsible for delivering primarily TBS (HR Benefit) projects and accountable for managing the project plan and ensure actions, risks and dependencies are managed through the lifecycle of the project where you will conclude...

SZCZEGÓŁY

VECTRA S.A.

pomorskie / Gdynia

Twój zakres obowiązków Planowanie, delegowanie, monitorowanie, kontrolowanie oraz raportowanie wszystkich produktów oraz etapów realizacji projektu; Kontrola, monitoring projektu (zakres, harmonogram, budżet, ryzyka, jakość), pomiar postępów projektu;...

SZCZEGÓŁY

Sewaco

pomorskie / Lębork

planowanie i nadzór nad produkcją prefabrykatów żelbetowych zarządzanie produkcją i zespołem pracowników rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych kontrola jakości wykonanych prefabrykatów wykształcenie wyższe techniczne umiejętność...

SZCZEGÓŁY