WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Budowy (konstrukcje budowlane)

Kierownik Budowy (konstrukcje budowlane)
Miejsce pracy: Słupsk
Zakres obowiązków:
 • Zarządzanie, kontrola i bieżący nadzór nad projektami i inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, zarówno od strony technicznej jak i finansowej,
 • Stały nadzór nad jakością wykonywanych przez Spółkę i jej podwykonawców prac, zgodnie z dokumentacją techniczną jak i bezpieczeństwa (BHP),
 • Sprawna koordynacja współpracy z Inwestorami i podwykonawcami,
 • Tworzenie i kontrolowanie budżetu projektów, optymalizacja kosztów,
 • Stały nadzór nad poprawnością dyscypliny finansowej z podziałem na poszczególne projekty, zgodności z założeniami budżetowymi Współtworzenie i kontrolowanie budżetów kosztów pośrednich działu realizacji,
 • Podejmowanie wszelkich działań prowadzących do maksymalizacji rynku oraz zysku spółki,
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją projektów w zakresie terminowości i zgodności realizacji poszczególnych projektów z harmonogramami,
 • Wybór dostawców i podwykonawców oraz kontrola terminowej realizacji robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • Zarządzanie podległym działem realizacji i montażu,
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach biznesowych, prowadzenie negocjacji handlowych,
 • Występowanie w imieniu Spółki przed Zamawiającym, Kierownikiem projektu, Kierownikiem budowy, Inżynierem budowy, Instytucjami Państwowymi zgodnie z zakresem otrzymanych pełnomocnictw,
 • Doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań architektonicznych i budowlanych,
 • Udział w odbiorach (częściowych/ końcowych) robót z inspektorami nadzoru,
 • Kontrola i raportowanie do Zarządu wyników finansowych kontraktów i analiz w zakresie realizacji budżetu i harmonogramu,
 • Gromadzenie, analiza i prezentacja danych o produktach i działaniach konkurencji,
 • Analiza rozwoju potrzeb i wymagań klientów, zbieranie i aktualizacja danych rynkowych o potrzebach klientów,
 • Dbałość o wizerunek firmy i budowanie dobrych relacji z klientami
 • Nadzór nad przygotowaniem umów z podwykonawcami,
 • Koordynacja i wspieranie prac innych Kierowników Budowy.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (Budownictwo),
 • Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość branży budowlanej,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Znajomość programów AutoCAD, MS Office.
Oferta:
 • Auto służbowe do użytku własnego
 • Narzędzia pracy
 • Benefity
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podobne oferty

Lambda S.A.

/

Miejsce pracy: Niemcy Zakres zadań: Nadzór techniczny nad pracami żelbetonowymi lub ściankarskimi, Nadzór nad pracownikami, Monitorowanie przebiegu prac (obmiar) Zadania ad-hoc zlecone przez Zarząd firmy. Wymagania: Wykształcenie wyższe lub techniczne...

SZCZEGÓŁY

Partner S.A.

śląskie / Gliwice

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z koordynacją terminów dostaw kontrola jakości realizowanych robót...

SZCZEGÓŁY

Partner S.A.

kujawsko-pomorskie / Toruń

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z koordynacją terminów dostaw kontrola jakości realizowanych robót...

SZCZEGÓŁY