Kierownik Budowy Robót Mostowych

„PROBUDOWA” to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w budownictwie inżynieryjnym i hydrotechnicznym. Od lat budujemy, przebudowujemy oraz remontujemy drogowe i kolejowe obiekty mostowe, budowle hydrotechniczne oraz inne konstrukcje inżynierskie. W związku z intensywnym rozwojem firmy do naszego młodego i energicznego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik Budowy Robót Mostowych
Miejsce pracy: Honoratka
Obowiązki:
 • kierowanie, koordynowanie i nadzór prac na budowie w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, budżet, harmonogramy i przepisy prawa;
 • analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej;
 • opracowywanie harmonogramów robót, harmonogramów dostaw i harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • nadzór i kontrola nad jakością i terminowością wykonywanych robót budowlanych;
 • zarządzanie pracą brygad roboczych oraz firm podwykonawczych na budowie;
 • planowanie dostaw, zamawianie oraz kontrola sprzętu i materiałów dostarczanych na plac budowy;
 • ścisła współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami, dostawcami oraz działami wsparcia w firmie;
 • bieżące dokumentowanie postępu robót, prowadzenie dziennika budowy, dokumentowanie roszczeń oraz zgłaszanie możliwości wykonania robót zamiennych i dodatkowych;
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych na budowie;
 • uczestniczenie w odbiorach, monitorowanie kosztów i dokonywanie rozliczeń końcowych realizowanych prac własnych i podwykonawczych;
 • realizacja budżetu powierzonej budowy;
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
 • przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robót, nadzór nad właściwym przebiegiem sprzedaży robót do Zamawiającego;
 • bieżące raportowanie finansowe i rzeczowe w trakcie prowadzonych realizacji;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budowlane;
 • doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót mostowych w branży mostowej:
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wspecjalności inżynieryjno mostowej;
 • posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej na robotach związanych z Budową lub Przebudową obiektów mostowych;
 • w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez co najmniej 12 miesięcy funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie obiektów mostowych przy realizacji 1 zadania inwestycyjnego o wartości minimum 5mln PLN netto, obejmującego Budowę lub Przebudowę obiektów mostowych (most, wiadukt, estakada, kładka) o wartości min. 2 mln zł netto;
 • posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie budowy lub przebudowy przynajmniej jednego mostu lub wiaduktu o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przeąsła min. 15m;
 • umiejętności pracy w zespole w zróżnicowanym środowisku, zmiennych warunkach i pod presją czasu;
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (uprawnienia mostowe) dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień kolejowych oraz doświadczenie przy realizacji obiektów mostowych na kolei;
 • umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów;
 • zorientowanie na cel, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji;
 • dobra znajomość pakietu Office, AutoCAD. Mile widziana znajomość MS Project;
 • prawo jazdy kat. B;
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B;
 • atrakcyjną pracę przy realizacji ciekawych kontraktów;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagradzania;
 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, samochód, telefon);
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • benefity pracownicze (m.in. ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport Plus, opieka zdrowotna LUX MED);

Podobne oferty

Lambda S.A.

/

Twój zakres obowiązków Kierowanie, koordynowanie i nadzór prac na budowie w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, budżet, harmonogramy. Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej. Nadzór i kontrola nad jakością i terminowością...

SZCZEGÓŁY

Primost Południe Sp. z o.o.

podkarpackie /

OPIS STANOWISKA planowanie i organizacja placu budowy koordynacja prac sił własnych i podwykonawczych prowadzenie dokumentacji budowy technicznej w tym dokumentacji finansowej powykonawczej i odbiorczej nadzór nad harmonogramem uwzględniającym rzeczowy i...

SZCZEGÓŁY

Primost Południe Sp. z o.o.

mazowieckie /

OPIS STANOWISKA planowanie i organizacja placu budowy koordynacja prac sił własnych i podwykonawczych prowadzenie dokumentacji budowy technicznej w tym dokumentacji finansowej powykonawczej i odbiorczej nadzór nad harmonogramem uwzględniającym rzeczowy i...

SZCZEGÓŁY