Kierownik Działu Administracji

Poszukujemy osoby nastawionej na szukanie rozwiązań, samodzielnej, bardzo dobrze zorganizowanej i konkretnej w działaniach, która ma własne pomysły i nie boi się ich komunikować. W naszym zespole niezwykle cenimy sobie wartości takie jak: współpraca, inicjatywa w działaniu, bezpośrednia komunikacja i przyjazne podejście do ludzi jednocześnie nastawionej na realizacje celu.
Kierownik Działu Administracji
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura Zarządu.
 • Prowadzenie terminarza spotkań, urlopów, ważnych dat dla Prezesa oraz zespołu menedżerów zarządzających.
 • Koordynowanie spotkań.
 • Ścisła współpraca oraz koordynacja komunikacji pomiędzy Zarządem a Spółkami powiązanymi oraz działami.
 • Nadzór nad przepisami obowiązującymi w organizacji, realizacja zasad i procedur.
 • Organizacja spotkań, konferencji, oraz wyjazdów służbowych Zarządu.
 • Kontakt z Klientami i instytucjami zewnętrznymi.
 • Terminowe przygotowywanie pism, raportów, prezentacji, itp. dla potrzeb Zarządu.
 • Uczestniczenie w spotkaniach i prezentacjach.
 • Reprezentacja pracodawcy w ramach powierzonych obowiązków.
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i korespondencji.
 • Realizacja samodzielnych projektów na zlecenie Zarządu.
 • Przygotowanie, udział oraz sporządzanie notatek ze spotkań.
 • Administrowanie dokumentacją.
 • Rezerwacja hoteli i środków transportu.
 • Zarządzanie recepcją oraz serwisami.
 • Bezpośredni kontakt z dostawcami usług.
 • Organizowanie wewnętrznych eventów firmowych.
 • Zamawianie materiałów eksploatacyjnych na potrzeby biura.
 • Dbałość o wizerunek firmy.
Oczekiwania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku - warunek konieczny.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i koordynowaniu wielu działań.
 • Wysoką kulturę osobistą, nastawienie na zadania i asertywność.
 • Doskonałe umiejętności w obszarach: pracy pod presja czasu, podejmowania decyzji, samodzielności w działaniu, organizacja pracy własnej.
 • Bardzo dobrą znajomość pakietu Office - warunek konieczny.
W zamian zapewnimy Ci:
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia w oparciu o wybraną formę współpracy.
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy i pracę w przyjaznym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem.
 • Narzędzia do pracy (komputer, telefon).
 • Współpracę przy projektach mających wpływ na rozwój organizacji.
 • Dostęp do platformy, do nauki języków obcych.
 • Zniżki na studia w Uczelni partnerskiej.
 • Spotkania integracyjne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podobne oferty