WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Działu Jakości

Firma Ekoenergetyka – Polska S.A. jest jedynym, całkowicie polskim, producentem infrastruktury szybkiego ładowania wysokiej mocy dla samochodów i autobusów elektrycznych. Jesteśmy firmą technologiczną, a nasze innowacyjne projekty B+R rozwijają elektromobilność w skali globalnej.  Unikalne know-how tworzone przez naszych pracowników pozwala nam zmieniać oblicze komunikacji wprowadzając zeroemisyjny transport do miast na całym świecie. Byliśmy prekursorami rynku e-mobility, a teraz  dzięki zdobytemu doświadczeniu  - osiągamy technologiczne przywództwo w światowym megatrendzie jakim jest E-MOBILITY :) 

Chcesz być częścią eRewolucji? Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko:

Kierownik Działu Jakości
Miejsce pracy: Zielona Góra

Opis stanowiska:

 • tworzenie i nadzorowanie strategii zarządzania jakością;
 • projektowanie i nadzorowanie wdrażania, usprawnienia i utrzymania systemów zapewnienia jakości (wewnętrznych lub norm jakości ISO) we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie spójności wszystkich systemów zarządzania obowiązujących w firmie;
 • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją Systemów Zarządzania;
 • opiniowanie rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych pod kątem funkcjonowania systemu jakości;
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi sporządzającymi orzeczenia o jakości;
 • nadzorowanie funkcjonowania laboratoriów produkcyjnych/badawczych, systemu produkcyjnego i innych jednostek wewnętrznych w aspekcie systemu jakości;
 • analizowanie danych i rekomendowanie rozwiązań odnośnie usprawnień procesów jakości produkcji;
 • tworzenie i nadzór nad realizacją strategii szkoleń dotyczących norm systemów jakości;
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją wewnętrzną i zewnętrzną w ramach systemów zarządzania;
 • opracowywanie standardów jakościowych w odniesieniu do nowych produktów, procesów i usług, w tym opracowywanie dokumentów systemu jakości;
 • współpracowanie i zapewnianie przepływu informacji z różnymi działami organizacji w zakresie funkcjonowania systemów zapewniania jakości;
 • zarządzanie pracą działu kontroli jakości;
 • przeprowadzanie audytów jakościowych wewnętrznych i zlecenie audytów zewnętrznych, zlecanie analiz i pomiarów laboratoryjnych produktów i usług pod względem norm jakościowych oraz nadzorowanie przestrzegania standardów jakości w firmie;
 • przygotowywanie i reprezentowanie firmy podczas audytów certyfikujących i klientów;
 • analizowanie i monitorowanie wyników jakościowych tworzonych produktów i usług oraz dbałość o zgodność procesów ze standardami określonymi w systemach jakości;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur i instrukcji tworzenie statystyk, raportów i innych dokumentów związanych z kontrolą jakości;
 • zarządzanie reklamacjami od klientów, w tym nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych;
 • nadzór nad wyposażeniem kontrolnym i pomiarowym;
 • zarządzanie procesem reklamacji surowców oraz wyrobów gotowych;
 • doskonalenie własnych kompetencji i podległego zespołu;
 • reprezentowanie organizacji podczas kontroli administracyjnych;
 • tworzenie raportów, analiz oraz sprawozdań na temat zapewniania jakości dla zarządu organizacji;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej funkcjonowania systemów zapewniania jakości;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, kodeksu etycznego, prawa pracy, procedur i regulaminów ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • dbanie o wizerunek, mienie i dobrą reputację Firmy,
 • raportowanie do Prezesa Zarządu.
Profil Kandydata:
 • wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane kierunki związane z zarządzaniem jakością, o profilu elektrycznym, informatycznym lub technicznym);
 • kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu minumum 5-cio osobowym działem jakości w firmie produkcyjnej;
 • wiedza w obszarze procesów jakości, produkcji oraz inżynierii;
 • certyfikaty audytora wewnętrznego systemów zarządzania PNEN ISO 9001:2015, PNEN ISO 14001:2015 i PNEN ISO 45001:2018;
 • znajomość narzędzi jakościowych APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, IATF;
 • umiejętność analizy, planowania i przeprowadzenia kontroli procesu;
 • dobra znajomość programu MS Office (w szczególności Excel) oraz systemów typu ERP;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność jasnego formułowania poleceń;
 • umiejętność organizowania pracy własnej oraz zespołu; 
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji;
 • proaktywność - poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań.
Oferujemy:

EkoZdrowie
 • Prywatna Opieka Medyczna LUX MED
 • Karta Medicover Sport
 • Dofinansowanie posiłków na Ekoen i zakupu okularów korekcyjnych
EkoInicjatywy
 • Wsparcie inicjatyw pracowniczych
 • Udział w akcjach charytatywnych Fundacji Ekoenergetyki
 • Sportowa integracja
EkoRozwój
 • Możliwość awansu
 • Szkolenia wewnętrzne merytoryczne i managerskie
 • Innowacyjne projekty e-mobility
 • Interdyscyplinarny zespół
 • Emplo – platforma do komunikacji
EkoWorkPlace
 • Nowoczesne narzędzia pracy
 • Komfortowe przestronne biura
 • Pyszna kawa z lokalnej palarni
 • Ruchomy czas pracy
EkoPlus
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu Ekolucky
 • Dofinansowanie ważnych momentów w życiu: ślub i narodziny dziecka
 • Płatny program poleceń pracowników do Działu Produkcji

Podobne oferty