Kierownik Działu Organizacji

Kierownik Działu Organizacji
Miejsce pracy: Warszawa, Praga-Południe
Zakres obowiązków:
 • wsparcie organizacyjne Dyrektora w czynnościach związanych z realizacją działań statutowych Teatru;
 • pełnienie funkcji doradczej w zakresie prawa pracy i decyzji personalnych dla Dyrektora oraz kadry kierowniczej;
 • proponowanie i wdrażanie optymalizacji procedur wewnętrznych, regulaminów;
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji, korespondencji oraz obiegu dokumentacji;
 • dbanie o komunikację i współpracę z pracownikami;
 • przygotowanie projektów zarządzeń Dyrektora, poleceń, pełnomocnictw, pism do instytucji zewnętrznych;
 • prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej;
 • powadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
 • zarządzanie i nadzór nad: pracą podległych pracowników w zakresie sekretariatu, spraw kadrowych, archiwum zakładowego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze organizacji, kadr lub audytu/ kontroli instytucji kultury;
 • znajomość zagadnień prawnych, przepisów dot. działalności kulturalnej, ochrony i przetwarzania danych osobowych; dostępu do informacji publicznej, przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prawa pracy;
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym (będzie dodatkowym atutem);
 • doświadczenie w instytucjach kultury (będzie dodatkowym atutem);
 • prawo jazdy kat. B;
 • wysoka motywacja i orientacja na realizację wyznaczonych celów;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji;
 • umiejętność budowania zespołu, delegowania zadań i odpowiedzialności;
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • pracę w zadaniowym systemie czasu pracy;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole;
 • pracę w instytucji z ponad piętnastoletnią tradycją;
 • możliwość rozwoju i realizacji własnych pomysłów.
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podobne oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Dębe (pow. legionowski, gm. Serock), Zakład Dębe

(Pion Ścieków / Zakład Dębe / Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej) Naszym Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu...

SZCZEGÓŁY

2023-11-10

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa; - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; - stanowisko zlokalizowane jest na II pietrze budynku - brak windy wewnątrz budynku, dostępna widna do budynku; - praca na stanowisku w pomieszczeniach przy sztucznym...

SZCZEGÓŁY

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

mazowieckie / Warszawa, Mokotów

Zakres obowiązków: wsparcie organizacyjne Dyrektora w czynnościach związanych z realizacją działań statutowych Teatru; pełnienie funkcji doradczej w zakresie prawa pracy i decyzji personalnych dla Dyrektora oraz kadry kierowniczej; proponowanie i wdrażanie...

SZCZEGÓŁY