Kierownik działu

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133483

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca związana z bezpośrednią obsługą kontrahentów. Stanowisko decyzyjne związane ze stresem.


Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku- obecność wind, drzwi o odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety. Istnieje jednak bariera architektoniczna- wejście do budynku niedostosowane dla osób z niepełnosprawnych- schody.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi i nadzoruje wszelkie prace związane z wydatkowaniem środków publicznych, w tym z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.
 • Przygotowuje i nadzoruje projekty umów na realizację dostaw, usług bądź innych zleceń z kontrahentami zewnętrznymi.
 • Prowadzi i koordynuje wszelkie sprawy związane z administrowaniem pomieszczeń NAC.
 • Organizuje zaopatrzenie i transport materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych oddziałów Archiwum.
 • Nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz ich cechowanie.
 • Nadzoruje obsługę kancelaryjną (sekretariat) oraz prowadzenie archiwum zakładowego.
 • Nadzoruje realizację zadań związanych z ochroną ppoż. i w zakresie obronności państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej 1 rok
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu prawo zamówień publicznych oraz umiejętność ich praktycznego stosowania.
 • Znajomość przepisów związanych z prowadzeniem gospodarki majątkiem instutycji publicznych oraz ewidencją środków trwałych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji z kontrahentami
 • Biegła znajomość pakietów biurowych MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odporoność na stres
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • znajomość jezyka angielskiego - poziom podstawowy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi systemu STOCK.
 • Przeszkolenie z systemu obsługi EZD.

Podobne oferty

AGATA Spółka Akcyjna

świętokrzyskie / Kielce

Opis stanowiska: Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców; Odpowiedzialność za...

SZCZEGÓŁY

FERONA POLSKA S.A.

śląskie / Mysłowice

obsługa łańcucha dostaw - składanie zapytań, negocjacje cenowe, nadzorowanie realizacji zamówień, obsługa reklamacji ilościowych i jakościowych, zapewnienie i optymalizacja ciągłości dostaw aktywna współpraca z dostawcami bieżąca współpraca z...

SZCZEGÓŁY

AGATA Spółka Akcyjna

śląskie / Bielsko-Biała

Twój zakres obowiązków Zarządzanie pracą podległego zespołu oraz motywowanie pracowników; Realizacja planów sprzedaży; Przestrzeganie przepisów oraz procedur obowiązujących w firmie; Odpowiedzialność za pracę zespołu sprzedawców; Odpowiedzialność...

SZCZEGÓŁY