Kierownik działu

Archiwum Państwowe w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 129605

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo


Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchym

Zakres zadań

 • Sporządza i prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem Pracowników i przebiegiem ich pracy
 • Prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Wypełnia obowiązki statystyczne oraz te wynikające z ustawy o służbie cywilnej
 • Koordynuje i organizuje szkolenia Pracowników
 • Współporganizuje praktyki, staże, wolontariaty
 • Koordynuje terminowe i efektywne działania podległych pracowników
 • Utrzymuje skuteczny i rzetelny przepływ informacji w dziale, uczestniczy w pracy kolegium kierowników
 • Monitoruje, weryfikuje i inicjuje potrzeby merytoryczne, szkoleniowe, techniczne podległych pracowników
 • Współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu dokumentacji kadrowej
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność organizowania pracy własnej oraz pracy podległych pracowników
 • Znajomość kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych dotyczących funcjonowania Archiwum
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Podstawowa znajomość systemów typu EZD
 • Umiejętność pracy w programach kadrowych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność, umiejętność argumentowania, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Dębe (pow. legionowski, gm. Serock), Zakład Dębe

(Pion Ścieków / Zakład Dębe / Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej) Naszym Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu...

SZCZEGÓŁY

2023-11-10

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa; - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; - stanowisko zlokalizowane jest na II pietrze budynku - brak windy wewnątrz budynku, dostępna widna do budynku; - praca na stanowisku w pomieszczeniach przy sztucznym...

SZCZEGÓŁY

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

mazowieckie / Warszawa, Mokotów

Zakres obowiązków: wsparcie organizacyjne Dyrektora w czynnościach związanych z realizacją działań statutowych Teatru; pełnienie funkcji doradczej w zakresie prawa pracy i decyzji personalnych dla Dyrektora oraz kadry kierowniczej; proponowanie i wdrażanie...

SZCZEGÓŁY