WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Dziekanatu Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Dziekanatu Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego
Miejsce pracy: Lublin
Główne zadania:
 • Zarządzanie podległym zespołem w celu efektywnej realizacji zadań Dziekanatu.
 • Koordynacja prowadzenia spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów,
 • Koordynacja prac na Wydziale związanych z opracowaniem i procesem ewaluacji Programów Studiów na kierunkach,
 • Nadzorowanie prawidłowego wprowadzania danych w zakresie Dziekanatu do obowiązujących w Uczelni systemów informatycznych oraz ogólnopolskich systemów sprawozdawczych (POLON),
 • Nadzorowanie procesów przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawach studentów polskojęzycznych i anglojęzycznych i rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach studenckich,
 • Nadzór nad terminowością i prawidłowym obiegiem dokumentów opracowywanych w Dziekanacie,
 • Sprawowanie kontroli nad wydawanymi w Dziekanacie dokumentami w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Nadzorowanie prowadzonej w Dziekanacie ewidencji i sprawozdawczości,
 • Nadzór nad wystawianiem faktur dla studentów oraz wypełnianiem formularzy podatkowych odpowiednich dla poszczególnych krajów,
 • Prowadzenie dokumentacji oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i NNW studentów,
 • Monitorowanie obowiązkowych badań lekarskich przez studentów,
 • Organizowanie immatrykulacji na Wydziale oraz uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału,
 • Obsługa administracyjna posiedzeń Rady Wydziału,
 • Obsługa systemu ewaluacji pracowników Wydziału oraz procesu zatrudniania nauczycieli akademickich,
 • Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej studentów i absolwentów na potrzeby administracji publicznej.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym,
 • Doświadczenie pracy na samodzielnym stanowisku,
 • Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • Znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, prawa pracy,
 • Znajomość pakietu MS Office.
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość informatycznych systemów obsługi studentów,
 • Umiejętności analityczne oraz umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Komunikatywność i samodzielność.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • Szeroki pakiet socjalny.

Podobne oferty