Kierownik / Kierowniczka działu IT

Od 1993 r. z pasją i zaangażowaniem świadczymy wysokiej jakości usługi medyczne. Obejmujemy opieką Pacjentów indywidualnych, ich rodziny oraz zakłady pracy. Usługi świadczone przez nasze Centra Medyczne to podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyka, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, jednak dziedziną, w której firma wyróżnia się szczególnie, jest stomatologia. Jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie. To, co wyróżnia firmę, to krótkie terminy oczekiwania na wizytę oraz szczególna dbałość o to, aby Pacjenci znaleźli nie tylko fachową i skuteczną pomoc medyczną, ale także ciepło, życzliwość i zrozumienie dla swoich obaw i problemów.

Jesteśmy zwolennikami najlepszych rozwiązań dla naszych Pacjentów, pracowników i kontrahentów. Pracujemy z zaangażowaniem i jesteśmy proaktywni. Z takimi ludźmi chcemy pracować.
Kierownik / Kierowniczka działu IT
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje zadania:
 • Kierowanie działem IT
 • Administrowanie systemami informatycznymi.
 • Nadzorowanie terminowości obsługi zgłoszeń realizowanych przez zespół pracowników działu IT.
 • Dbanie o odpowiedni poziom wiedzy specjalistycznej pracowników niezbędnej do wykonywania obowiązków.
 • Przygotowywanie raportów z bieżących działań, planów oraz prognoz.
 • Utrzymywanie wysokiego poziomu w kontaktach z użytkownikami.
 • Zarządzanie procesem uruchamiania i utrzymania infrastruktury technicznej w placówkach.
 • Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie lokalnej infrastruktury IT i kontakty z serwisem firm dostarczających sprzęt, oprogramowanie i usługi związane z obsługiwaną infrastrukturą.
 • Odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów teleinformatycznych.
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi i dostawcami usług IT.
 • Monitorowanie rynku IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych dla branży usług medycznych.
 • Inicjowanie i realizowanie projektów i rozwiązań usprawniających pracę.
Zgłoś się do nas, jeżeli:
 • Masz doświadczenie na podobnym stanowisku nie mniej niż 3 lata.
 • Posiadasz praktyczną wiedzę z obszaru zarządzania usługami IT (ITIL), zarządzania Infrastrukturą IT (LAN, WAN, WiFi, GSM).
 • Posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe (IT, administracja sieciami/serwerami, telekomunikacja, pokrewne kierunki).
 • Posiadasz doświadczenie w zarzadzaniu procesami uruchamiania/funkcjonowania infrastruktury IT.
 • Nawiązujesz pozytywne relacje z dostawcami usług IT oraz podwykonawcami.
 • Jesteś proaktywny/-a i skuteczny/-a w doprowadzaniu spraw do końca.
 • Potrafisz dostosowywać się do zmieniających się warunków i otoczenia.
 • Jesteś gotowy/-a do pracy stacjonarnej, w biurze i ewentualnych wyjazdów służbowych na terenie Polski.

Mile widziana: komunikatywna znajomość języka angielskiego.

W zamian zapewnimy Ci:
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia w oparciu o wybraną formę współpracy.
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy i pracę w przyjaznym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem.
 • Narzędzia do pracy (komputer, telefon).
 • Współpracę przy projektach mających wpływ na rozwój organizacji.
 • Dostęp do platformy, do nauki języków obcych.
 • Zniżki na studia w Uczelni partnerskiej.
 • Spotkania integracyjne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w Warszawie (02-784),przy ul. Dunikowskiego 10 w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

a w przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych dodatkowo:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółki z Grupy Corten Medic.
W przypadku nie umieszczenia odpowiedniej klauzuli Pana/Pani aplikacja nie weźmie udziału w procesie rekrutacyjnym.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są Spółki z Grupy Corten Medic z siedzibą w 02-784 Warszawie, ul. Dunikowskiego 10 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganych przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo cofnąć na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Podobne oferty

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Jesteśmy firmą produktową . W ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi technologiami. Rozwijamy własne oraz integrujemy zewnętrzne rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa IT: obrączki dla skazanych...

SZCZEGÓŁY

ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Jesteśmy firmą produktową . W ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi technologiami. Rozwijamy własne oraz integrujemy zewnętrzne rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa IT: obrączki dla skazanych...

SZCZEGÓŁY