WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik / Kierowniczka Działu Utrzymania Ruchu

Politechnika Wrocławska poszukuje osób na stanowisko:

Kierownik / Kierowniczka Działu Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: DUR/KD/39/2023

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie i koordynowanie pracy Działu Utrzymania Ruchu.

 

Zakres obowiązków:
 • zarządzanie Działem zatrudniającym ok. 60 pracowników,
 • nadzór nad stanem i utrzymaniem w sprawności uczelnianych sieci, instalacji i związanych z nimi urządzeń w branży elektrycznej i sanitarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Energetyczne, Ustawa o Dozorze Technicznym, prawo Budowlane),
 • dokonywanie sprawdzeń technicznych i odbiorów dla nowych i istniejących obiektów i instalacji,
 • zapewnienie ciągłości w zakresie utrzymania w sprawności instalacji oraz sieci wraz z ich wyposażeniem i urządzeniami,
 • nadzór nad eksploatacją infrastruktury elektrycznej nN, SN, sanitarnej, w tym zakresie HVAC, urządzeń dźwigowych oraz systemów ppoż. min. SAP, DSO,
 • koordynowanie wydawania Techniczych Warunków Przyłączeń do sieci i instalacji uczelnianych dla nowych urządzeń, instalacji podczas prac inwestycyjnych i remontowych,
 • koordynowanie i opiniowanie dokumentacji inwestycyjnej i projektowej oraz programów funkcjonalno-użytkowych,
 • nadzór nad pracą Zespołu Obsługi Gwarancyjnej oraz Sekcji Kolei Linowej,
 • przygotowanie merytorycznych dokumentów przetargowych w zakresie dotyczącym eksploatacyjnych przeglądów, konserwacji, serwisów i napraw,
 • planowanie przeglądów okresowych, zabiegów eksploatacyjnych pod względem merytorycznym, organizacyjnym oraz kosztowym,
 • koordynowanie prac z działaniami innych pionów, w tym uzgadnianie z jednostką nadrzędną działań dotyczących wspólnej infrastruktury technicznej,
 • organizowanie zakupów energii elektrycznej i pozostałych mediów niezbędnych do funkcjonowania zakładu,
 • zarządzanie umowami o dostawy ciepła, energii, wody i odprowadzanie ścieków,
 • kompletowanie dokumentacji ruchowej (projekty powykonawcze, paszporty, instrukcje obsługi, protokoły przeglądów, napraw).
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze technicznego zarządzania nieruchomościami,
 • umiejętność planowania i zarządzania pracą zespołu (min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych),
 • znajomość ustaw: prawo pracy, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi klientów oraz dobrej komunikacji,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie oraz rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel, Word),
 • umiejętność podejmowania decyzji, zarządzania i organizacji pracy własnej i zespołu,
 • umiejętność zarządzania personelem, oparta na motywowaniu i organizowaniu pracy zespołu,
 • odporność na stres, zdolności analityczne, duża samodzielność, uczciwość i odpowiedzialność,
 • myślenie strategiczne i wysokie zdolności menadżerskie.
Mile widziane:
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach/funkcjach związanych z utrzymaniem i rozwojem obszarów technicznych,
 • techniczne doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej,
 • techniczne doświadczenie zawodowe w utrzymaniu ruchu w obiektach użyteczności publicznej, komercyjnych,
 • uprawnienia budowlane i/lub projektowe,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku Zamówień Publicznych (od strony Zamawiającego),
 • przebyte i udokumentowane branżowe kursy i szkolenia,
 • znajomość praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • trzyskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę (3-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy),
 • pakiet benefitów (13-ta pensja, dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia grupowe),
 • atrakcyjny system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych (dofinansowanie kursów językowych i studiów, certyfikowanych szkoleń specjalistycznych, zajęcia sportowe),
 • możliwość udziału w konferencjach i spotkaniach z naukowcami,
 • możliwość zaangażowania w inicjatywy charytatywne i działania integracyjne (m.in. Bieg Rektora, Bieg Firmowy, Impreza Mikołajowa).
Politechnika Wrocławska w procesie rekrutacji będzie przetwarzać dane osobowe a szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu przedstawione zostały w formularzu rekrutacyjnym. Z informacjami tymi koniecznie należy się zapoznać przed zapisaniem swoich danych i przed udostępnieniem ich Uczelni. W przypadku złożenia CV z pominięciem formularza rejestracyjnego Kandydat powinien potwierdzić że miał możliwość zapoznania się z przedstawionymi mu w formularzu rekrutacyjnym informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Podobne oferty

STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

śląskie / Piekary Śląskie

Opis stanowiska: Utrzymanie infrastruktury technicznej obiektów zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego, Nadzorowanie i kontrola prac budowlanych, Nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną i książką obiektów, Przygotowywanie budżetów,...

SZCZEGÓŁY

STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

śląskie / Chorzów

Opis stanowiska: Utrzymanie infrastruktury technicznej obiektów zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego, Nadzorowanie i kontrola prac budowlanych, Nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną i książką obiektów, Przygotowywanie budżetów,...

SZCZEGÓŁY

STOKSON Spółka Jawna Henryk Stokłosa i Wspólnicy

śląskie / Chorzów

Opis stanowiska: Utrzymanie infrastruktury technicznej obiektów zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego, Nadzorowanie i kontrola prac budowlanych, Nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną i książką obiektów, Przygotowywanie budżetów,...

SZCZEGÓŁY