Kierownik Kontraktu / Kierownik Budowy

Prężnie rozwijająca się firma na rynku budowlanym, działająca od ponad 14 lat, w związku
z pozyskaniem kolejnych kontraktów budowalnych poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy i zatrudnienia na stanowisku:

 

Kierownik Kontraktu / Kierownik Budowy

Lokalizacja - okolice Wrocławia

Czego oczekujemy:
 • min. 2 letniego doświadczenia związanego z zarządzaniem procesem budowlanym na stanowisku Kierownika Kontraktu / Kierownika Budowy
 • uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • umiejętności organizacji pracy własnej, podwykonawców oraz brygad pracowników
Co będzie należeć do Twoich obowiązków:
 • organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją całości inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • analiza dokumentacji projektowej pod kątem jej prawidłowości, spójności oraz możliwych optymalizacji kosztowych
 • raportowanie i współpraca z Kierownikiem Kontraktu w zakresie postępu prac oraz realizacji budżetu kosztów
 • współpraca z Inwestorem/Inspektorem Nadzoru
 • nadzór nad prawidłową realizacją prac – odbiory jakościowe i ilościowe prac Podwykonawców
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji formalnej związanej
  z realizowaną Inwestycją
 • organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót
 • pozyskiwanie i weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców
 • przygotowywanie protokołów zaawansowania robót
 • przygotowywanie oraz udział w odbiorach prac oraz w odbiorze końcowym inwestycji
Oferujemy:
 • pracę w dynamicznie rozbijającej się firmie dającej możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności oraz awansu
 • udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach
 • atrakcyjny system wynagradzania  i premiowania - w pełni oddający zaangażowanie i osiągane wyniki
 • niezbędne narzędzia do wykonywania pracy oraz benefity pozapłacowe tj. dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe na życie
 • stabilność zatrudnienia i przyjazną atmosferę pracy
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające - firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
8. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podobne oferty

NES Global Talent

mazowieckie / Ostrołęka

ZADANIA: Koordynacja wszystkich aspektów administracji kontraktowej, w tym reagowanie na i śledzenieroszczeń, Podstawowa analiza i interpretacja umów, kierowanie do członków zespołu w celu obsługi, archiwizowania i utrzymywania poufności wszystkich...

SZCZEGÓŁY

NES Global Talent

małopolskie / Kraków

ZADANIA: Koordynacja wszystkich aspektów administracji kontraktowej, w tym reagowanie na i śledzenieroszczeń, Podstawowa analiza i interpretacja umów, kierowanie do członków zespołu w celu obsługi, archiwizowania i utrzymywania poufności wszystkich...

SZCZEGÓŁY

NES Global Talent

mazowieckie / Płock

ZADANIA: Koordynacja wszystkich aspektów administracji kontraktowej, w tym reagowanie na i śledzenieroszczeń, Podstawowa analiza i interpretacja umów, kierowanie do członków zespołu w celu obsługi, archiwizowania i utrzymywania poufności wszystkich...

SZCZEGÓŁY