WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik / Koordynator w Dziale Zamówień Publicznych

Dołącz do Biura Zakupów

Kierownik / Koordynator w Dziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Kierownik/Koordynator w Dziale Zamówień Publicznych.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Wsparcie w pozyskaniu i ustalaniu specyfikacji technicznej oraz funkcjonalnej produktów i usług.
 • Identyfikowanie ryzyk wynikających z niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, czynności podejmowanych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postepowań;
 • Udział w przygotowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu umów.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych oraz realizacji potrzeb zakupowych;
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym pełnienie funkcji w komisjach przetargowych;
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie procedur wewnętrznych;
 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych (m.in. SWZ, protokoły, korespondencja w prowadzonym postępowaniu itp.);
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów.
 • Opiniowanie spraw w zakresie działalności Działu i współpracowników. Rekomendacja rozwiązań.
 • Zastępowanie Dyrektora w zakresie działalności Działu Zamówień Publicznych podczas nieobecności oraz zgodnie z otrzymanymi pełnomocnictwami.
 • Kierowanie Działem, organizacja pracy zespołu, raportowanie i monitorowanie terminowości, współpraca z klientem wewnętrznym.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Koordynator – minimum 3 lata stażu pracy/doświadczenia na podobnym stanowisku / Kierownik Działu – minimum 4 lata stażu pracy/doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z kierowaniem zasobami ludzkimi oraz doświadczenia w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego stosującego ustawę Prawo zamówień publicznych w tym również postępowań powyżej progów ustawowych.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych.
 • Język angielski – poziom B1/B2
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Znajomość aplikacji prawnych – lex, legalis.
 • Umiejętność analizy i optymalizacji wydatków.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
 • Znajomość prawa zamówień publicznych wg ustawy po zmianie w 2021 r.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów.
 • Terminowość, dokładność, samodzielność.
 • Umiejętność dobrej współpracy z klientem wewnętrznym.
 • Umiejętności interpersonalne w zakresie prowadzenia zespołów ludzkich, pracy pod presją czasu, motywowania podległych pracowników oraz ustalania organizacji pracy w zespole.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych procesy zakupowe.
 • Wiedza i praktyka z zakresu opiniowania kontraktów handlowych oraz zamówień.
 • Obsługa platform zakupowych np. Open Nexus, e-zamówienia, TED
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podobne oferty