WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik oddziału

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 116195

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • częste kontakty zewnętrzne,

 • wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób,

 • praca przy monitorze komputerowym,

 • poruszanie się samochodem służbowym,

 • kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli.

Zakres zadań

 • planuje i organizuje prace Oddziału. Sprawuje nadzór nad prawidłowością realizacji zadań i prowadzeniem dokumentacji oraz terminowym i prawidłowym wprowadzaniem danych do systemów informatycznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i ich dokumentowania,
 • sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w podległym Oddziale,
 • koordynuje i nadzoruje realizację zadań ustawowych przez podległych pracowników,
 • współpracuje z innymi organami administracji publicznej, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami w celu przestrzegania i popularyzacji przepisów prawnych z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość przepisów o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o ochronie roślin przed agrofagami, o środkach ochrony roślin, o nasiennictwie, ustawa o służbie cywilnej, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty