Kierownik oddziału

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 130100

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku budynkach na terenie miasta nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu
 • stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po
  wymaganą dokumentację
 • klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
 • budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • zarządza, koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania dotyczące obywatelstwa polskiego z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach procedury potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, w tym przygotowywania projektów decyzji
 • zarządza, koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania dotyczące obywatelstwa polskiego z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach procedury uznania za obywatela polskiego, w tym przygotowywania projektów decyzji
 • zarządza, koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania dotyczące obywatelstwa polskiego z zakresu prowadzenia postępowań w ramach procedury nadania obywatelstwa polskiego, w tym sporządzania opinii dotyczących przyjętych wniosków, oraz przekazania wniosków wraz z opinią w celu podjęcia rozstrzygnięcia Prezydentowi RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • zarządza, koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania dotyczące obywatelstwa polskiego z zakresu prowadzenia postępowań w ramach procedury zrzeczenia się obywatelstwa polskiego oraz przekazywania wniosków wraz z zebraną dokumentacją w celu podjęcia rozstrzygnięcia Prezydentowi RP za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • zarządza, koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania dotyczące obywatelstwa polskiego z zakresu funkcjonowania Punktu Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, w tym przyjmowania wniosków lub uzupełnień wniosków, udzielania informacji na temat obowiązujących procedur i/lub stanu spraw, obsługi skrzynki poczty elektronicznej obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl
 • zarządza, koordynuje, nadzoruje i realizuje zadania dotyczące obywatelstwa polskiego z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestrów przyjętych wniosków i wydanych decyzji w systemie teleinformatycznym Pobyt, rejestrze elektronicznym wojewody pn. Rejestr nadań i utrat obywatelstwa polskiego i w formie papierowej oraz udostępniania zgromadzonych danych upoważnionym organom
 • inicjuje zmiany organizacyjne oraz dokonuje pomiaru rezultatów pracy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i standardów pracy, realizuje sprawy kadrowe, dokonuje okresowej oceny, wyznacza kierunki rozwoju zawodowego oraz prowadzi wobec pracowników działania motywujące
 • dostarcza pracownikom niezbędnego wsparcia merytorycznego, doradza w sprawach trudnych w celu zapewnienia poprawności i terminowości realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym i w realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o obywatelstwie polskim, o repatriacji, o cudzoziemcach, o Karcie Polaka, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, Prawo o aktach stanu cywilnego, o dokumentach paszportowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie dotyczącym małżeństw i stosunku rodzice-dzieci, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej,
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • asertywność i umiejętność argumentacji
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Podobne oferty

DROADER Usługi Transportowe Maksymilian Wieczorek

pomorskie / Gdynia, ul. Plac Kaszubski 8/207,

Jako członek naszego Zespołu możesz spodziewać się: procesu wdrożenia stanowiskowego; zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę; możliwości pionowego rozwoju w strukturach firmy; otwartej kultury organizacyjnej i cyklicznych imprez integracyjnych; możliwości...

SZCZEGÓŁY

OPOLTRANS Spółka z o.o.

świętokrzyskie / Kielce

Opis stanowiska: Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych celów (sprzedażowych, biznesowych) Wymagania: Wykształcenie mechaniczne lub samochodowe...

SZCZEGÓŁY

OPOLTRANS Spółka z o.o.

łódzkie / Łódź

Opis stanowiska: Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie oddziału - zgodne ze standardami i procedurami Opoltrans Zarządzanie zespołem pracowników Realizacja zakładanych celów (sprzedażowych, biznesowych) Wymagania: Wykształcenie mechaniczne lub samochodowe...

SZCZEGÓŁY