WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Pracowni Psychologii Pracy

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Kierownik Pracowni Psychologii Pracy
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: ukończone studia z zakresu psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Wpis na listę psychologów transportu prowadzoną przez uprawniony organ
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu pracownią psychologii
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Posiadanie zdolności interpersonalnych i organizacyjnych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dbanie o wizerunek firmy, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracy

Zadania:

 • Wykonywanie badań psychologicznych dla potrzeb badań profilaktycznych pracowników lub specjalistycznych badań lekarskich
 • Wykonywanie badań psychologicznych na podstawie przepisów ustaw innych niż Kodeks pracy (w szczególności odporności na olśnienie i widzenia zmierzchowego), zależnie od posiadanych uprawnień
 • Nadzór nad obsługą osób zgłaszających się na badania psychologiczne i prowadzeniem zapisów na badania w Pracowni Psychologii Pracy (PPP) KOMP
 • Nadzorowanie i monitorowanie organizacji pracy oraz realizacji zadań powierzonych psychologom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy (KOMP), odpowiednio do posiadanych przez nich uprawnień
 • Nadzorowanie i monitorowanie realizacji zadań zewnętrznych gabinetów psychologicznych, wykonujących świadczenia z zakresu psychologii na rzecz Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy, w tym weryfikacja obciążeń finansowych
 • Nadzór nad dokumentacją psychologiczną w KOMP oraz tworzenie, prowadzenie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z procedurą przeniesienia dokumentacji psychologicznej w KOMP do innej komórki organizacyjnej KZMP lub udostępnianiem dokumentacji dla upoważnionych podmiotów zewnętrznych
 • Nadzór nad dziennym wykonaniem uzgodnionych badań psychologicznych w komórkach organizacyjnych KOMP
 • Planowanie szkoleń personelu zatrudnionego w PPP. Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez OKMP
 • Prowadzenie przeszkoleń w zakresie czynników ryzyka zawodowego i szczególnych wymogów sprawności psychicznych w transporcie kolejowym oraz metodyki badań psychologicznych
 • Prowadzenie wizytacji stanowisk pracy, związanych z psychologiczną analizą tych stanowisk i udzielanie pracodawcy i pracującym porad w zakresie organizacji i psychologii pracy
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez personel PPP reżimu sanitarnego, zasad bhp, p.poż. oraz innych procedur
 • Przyjmowanie oraz ewidencja skarg i wniosków dotyczących pracy PPP i przekazywanie ich do Kierownika KOMP wraz z propozycją działań naprawczo-zapobiegawczych
 • Tworzenie grafików oraz dokumentacji czasu pracy pracowników Pracowni Psychologii Pracy

Oferujemy:

 • Dobrą lokalizację miejsca pracy
 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku
 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne
 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza
 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne oferty