Kierownik referatu

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik referatu
Miejsce pracy: Jarosław
Ogłoszenie o naborze Nr 129944

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa;


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;


- stanowisko zlokalizowane jest na II pietrze budynku - brak windy wewnątrz budynku, dostępna widna do budynku;


- praca na stanowisku w pomieszczeniach przy sztucznym oświetleniu;


- praca w systemie jednozmianowym.

Zakres zadań

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności wykonywanych przez podległych pracowników
 • nadzorowanie użytkowania sprzętu transportowego jednostki, w zakresie przeglądów, napraw i badań technicznych pojazdów a także bieżącej obsługi
 • nadzorowanie zadań w zakresie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami a także prowadzonej ewidencji pomocniczej materiałów i części zamiennych
 • nadzorowanie prowadzonych postępowań szkodowych i likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu policji
 • nadzór nad gospodarką mandatową jednostki w zakresie terminowości i poprawności wprowadzenia druków mandatów karnych do systemu teleinformatycznego administracji skarbowej
 • zaopatrywanie jednostki w druki ścisłego zarachowania i rozliczenie z wykorzystanych bloczków mandatowych
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem policyjnej strzelnicy, dbałość o sprawność techniczną i atesty,
 • planowanie działań z doskonalenia lokalnego w zakresie organizacji strzelań i wykorzystania obiektu strzelnicy a także nadzór nad elektronicznym systemem informacyjnym
 • inicjowanie, koordynowanie i realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych jednostki, zgodnie z zakresem działania kierowanej komórki
 • nadzór nad prowadzoną ewidencją składników majątku pozostającego na stanie jednostki i gospodarowanie tym majątkiem
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń pozostających na wyposażeniu jednostki a także dbałość o sprawność urządzeń techniki biurowej
 • planowanie i ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki policyjnej, biurowej i kancelaryjnej
 • koordynowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia jednostki w środki czystości i ich dystrybucja
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń elektrycznych, ich bieżącą naprawą, pracami remontowymi a także utrzymywaniem w należytym stanie technicznym instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej oraz grzewczej budynku oraz prowadzeniem pozostałych prac w tym zakresie
 • inicjowanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości obiektu oraz terenu wokół jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, prawa, administracji, rachunkowości, zarządzania, marketingu, zamówień publicznych,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole, znajomość przepisów ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Dębe (pow. legionowski, gm. Serock), Zakład Dębe

(Pion Ścieków / Zakład Dębe / Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej) Naszym Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu...

SZCZEGÓŁY

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

mazowieckie / Warszawa, Mokotów

Zakres obowiązków: wsparcie organizacyjne Dyrektora w czynnościach związanych z realizacją działań statutowych Teatru; pełnienie funkcji doradczej w zakresie prawa pracy i decyzji personalnych dla Dyrektora oraz kadry kierowniczej; proponowanie i wdrażanie...

SZCZEGÓŁY

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

mazowieckie / Warszawa, Praga-Południe

Zakres obowiązków: wsparcie organizacyjne Dyrektora w czynnościach związanych z realizacją działań statutowych Teatru; pełnienie funkcji doradczej w zakresie prawa pracy i decyzji personalnych dla Dyrektora oraz kadry kierowniczej; proponowanie i wdrażanie...

SZCZEGÓŁY