WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik Robót Konstrukcyjnych

POLAQUA Sp. z o.o.

 

W związku z rozwojem firmy POLAQUA Sp. z o.o., na rozpoczynającą się budowę autostrady A2 odc. Swory-Cicibór, do biura budowy w Białej Podlaskiej poszukujemy ambitnych i zaangażowanych osób na stanowisko:

Kierownik Robót Konstrukcyjnych
Miejsce pracy: Biała Podlaska, ul. Francuska 52
ZADANIA:
 • sprawowanie stałej kontroli oraz bieżącego nadzoru nad procesem realizacji robót konstrukcyjnych;
 • odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z harmonogramem robót;
 • stała współpraca z podwykonawcami oraz dostawcami w zakresie realizowanych prac;
 • rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań;
 • odpowiedzialność za jakość realizowanych robót.
WYMAGANIA:
 • ukończone studia wyższe na kierunku Budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnej;
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Robót Konstrukcyjnych, zdobyte przy budowie dróg ekspresowych i/lub autostrad – warunek konieczny.
OFERUJEMY:
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
 • niezbędne narzędzia do pracy (samochód, telefon, laptop);
 • pracę w zespole specjalistów z branży;
 • pakiet benefitów.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1 (05-500 Piaseczno). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@polaqua.pl lub w siedzibie firmy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Informujemy, że:

dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, spółkom kapitałowym Administratora wymienionym na stronie www.grupoacs.com mającym swoje siedziby w państwach Unii Europejskiej lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów i zgodnie z wytycznymi Administratora;
jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
podanie przez Pana/Pani danych wrażliwych, które nie mogą być przetwarzane przez Pracodawcę do celów rekrutacyjnych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe), skutkuje usunięciem aplikacji, a zatem uniemożliwi udział w rekrutacji - Pracodawca zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nieinformowania o tej czynności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w aktualnym procesie rekrutacji, którego dotyczy złożona przeze mnie aplikacja – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec spółki POLAUA sp. z o.o. na sprawdzanie moich referencji, prawdziwości dokumentów, danych przesłanych w procesie rekrutacyjnym i kontakt z podmiotami je wystawiającymi oraz na poszukiwanie informacji na mój temat ze źródeł publicznie dostępnych w celu pozyskania dodatkowych informacji o mnie, w związku z aktywnym udziałem w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę POLAQUA sp. z o.o.

Podobne oferty