Kierownik sekcji nieruchomości

DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Kierownik sekcji nieruchomości
na czas określony
Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

(Kraków)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • planujesz, organizujesz i koordynujesz pracę podległych pracowników,
 • udzielasz wsparcia merytorycznego pracownikom prowadzącym bieżącą obsługę i zarządzanie nieruchomościami,
 • kontrolujesz zadania realizowane przez administratorów i zarządców w zakresie bieżących zadań oraz przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami oraz przepisów wewnętrznych,
 • nadzorujesz i koordynujesz właściwe funkcjonowanie obiektów banku w zakresie gospodarki mediami, opiniowania umów związanych z zarządzanymi nieruchomościami,
 • nadzorujesz i koordynujesz działania związane z zapobieganiem awarii oraz usuwania ich skutków,
 • nadzorujesz i koordynujesz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z wynajmującymi oraz najemcami, celem rozwiązywania bieżących problemów w nieruchomościach,
 • kontrolujesz prawidłowość i terminowość zadań realizowanych przez pracowników,
 • inicjujesz działania mające na celu usprawnienie pracy sekcji. 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • posiadasz doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem, preferowane 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętnie pracujesz pod presją czasu przy dużej różnorodności realizowanych zadań,
 • jesteś osobą otwartą na zmiany,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i dobrze zorganizowaną,
 • cechuje Cię kreatywność, wysoka motywacja i zaangażowanie,
 • umiesz zadbać o dobrą i efektywną współpracę,
 • posiadasz licencję zarządcy nieruchomości,
 • posiadasz prawo jazdy kat B oraz gotowość do podróży służbowych,
 • znasz bardzo dobrze środowisko Microsoft, Pakiet Office - Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).

Podobne oferty

Polskie Koleje Państwowe S.A.

podlaskie / Białystok

Na tym stanowisku odpowiedzialny będziesz za: Planowanie i organizowanie pracy Rejonu, a w szczególności sprawy: organizacji i sprawowania bieżącego nadzoru i koordynacji pracy administratorów nieruchomości oraz zespołu utrzymania nieruchomości;...

SZCZEGÓŁY