WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik wydziału

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113235

Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w siedzibie wydziału i w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne – w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie, weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w celu właściwego zarządzania podległymi pracownikami.
 • Nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 • Nadzoruje i monitoruje prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wpisu zabytków do rejestru, w celu zapewnienia prawnej ochrony zabytków.
 • Nadzoruje i monitoruje prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków, w celu zapewnienia prawnej ochrony zabytków.
 • Nadzoruje i monitoruje przeprowadzanie terenowych inspekcji obiektów zabytkowych, w celu ich waloryzacji.
 • Nadzoruje opiniowanie projektów, tj. programów opieki nad zabytkami, parków kulturowych oraz wniosków o uznanie za pomnik historii i gminnych ewidencji zabytków, w celu ustanowienia prawnej ochrony zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: historia sztuki, ochrony zabytków, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów i ustaw:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • o służbie cywilnej.
 • 2. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • 3. Kompetencje kierownicze: myślenie strategiczne i planowanie, skuteczna komunikacja, zarządzania zasobami, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  2023-01-23

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

  wielkopolskie / Poznań

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz użyciu drukarki, kserokopiarki, praca siedząca, w wymuszonej pozycji ciała, wymagająca chodzenia,...

  SZCZEGÓŁY

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

  łódzkie / Rawa Mazowiecka

  Kontakt z zarządem w języku chińskim, zarządzanie pracą wydziału, ustalanie podziału czynności, nadzór i koordynacja działań operacyjnychPraca w godzinach 08.00 - 16.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Język: chiński, w...

  SZCZEGÓŁY