WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kierownik wydziału

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik wydziału
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 116369

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca na stanowisku kierowniczym o charakterze biurowym z przewagą wysiłku umysłowego prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Praca lekka, przeważnie siedząca; wykonywana samodzielnie, wymagająca szczególnej koncentracji, okresowo w narażeniu na szczególne obciążenia psychiczne związane z kierowaniem pracownikami i decyzyjnością. Praca obejmująca czynności analityczne, koncepcyjne
i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego, w tym komputera i monitora ekranowego ponad 4 godz. dziennie. Praca wewnątrz pomieszczenia w siedzibie pracodawcy. Reprezentowanie pracodawcy poza miejscem pracy - udział w seminariach, warsztatach, konferencjach, wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. Stanowisko pracy w siedzibie pracodawcy znajduje się w 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek Urzędu jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • zarządza i koordynuje prace podległych pracowników
 • koordynuje udzielanie zamówień publicznych, prowadzi nadzór nad prowadzonymi w tym zakresie postępowaniami
 • prowadzi nadzór nad zleceniem dostaw, usług i robót budowlanych w wartości poniżej 130.000 złotych
 • prowadzi nadzór administracyjny nad budynkami będącymi we władaniu Urzędu Statystycznego w zakresie zabezpieczenia dostaw mediów, ochrony mienia, wykonywania usług administrowania nieruchomościami
 • prowadzi nadzór nad eksploatacją i konserwacją wszystkich obiektów Urzędu, z wyjątkiem sprzętu informatycznego
 • prowadzi nadzór nad gospodarką magazynową Urzędu
 • prowadzi nadzór nad gospodarką samochodami służbowymi Urzędu
 • prowadzi nadzór nad obiegiem korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość podstawowych zasad ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • Argumentowanie
 • Zarządzanie ludźmi – motywowanie i informacja zwrotna
 • Zarządzanie ludźmi – delegowanie i kontrola
 • Zarządzanie ludźmi – radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Myślenie analityczne

Podobne oferty

2023-03-17

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

łódzkie / Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych na terenie woj. łódzkiego...

SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Warszawa, ul. Brukselska 21

(Pion Rozwoju/ Dział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Nadzoru i Realizacji Inwestycji i Remontów) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne...

SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Warszawa, Jagiellońska 65/ 67

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz...

SZCZEGÓŁY