WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Kluczowy Ekspert Utrzymania Ruchu

Kluczowy Ekspert Utrzymania Ruchu
Gdańsk
Rozwijaj się z nami
Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby. Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!
Twoja rola


Utrzymanie systemów technicznych wytwarzających, magazynujących i dystrybuujących media oraz systemów produkcyjnych i laboratoryjnych w stanie ciągłej sprawności poprzez wsparcie merytoryczne przy prawidłowej eksploatację i cyklicznymi czynnościami obsługowymi, konserwacyjno-remontowymi, a także awariami i usterkami w obszarze Polpharma Biologics. Ścisła współpraca ze pozostałymi Departamentami / Działami / Zespołami Polpharma Biologics w celu zapewnienia dostępności systemów technicznych.
 

Twoje zadania
 • Wspiera tworzenie strategii i misji Działu Technicznego.
 • Wspiera codzienne funkcjonowanie Działu Technicznego – spotkania codzienne, tygodniowe, miesięczne. Tworzy, prowadzi, nadzoruje i analizuje wskaźniki KPI Działu Technicznego. 
 • Wspiera organizację Działu Technicznego wg filozofii Lean. (5S, TPM, 5xdlaczegoy, Kaizen, FMEA, praca zespołowa). 
 • Wspiera i wyznacza standardy przy rozwoju standardów projektu TPM w obszarze produkcyjnych i laboratoryjnych systemów technicznych. 
 • Nadzoruje proces analizy krytyczności biznesowej systemów technicznych. 
 • Wspiera i nadzoruje wykonanie działań prewencyjnych i konserwacyjno-remontowych. 
 • Analizuje przeprowadzone przeglądy (raporty IKR), wnioskuje o zmiany w Instrukcjach Konserwacyjno-Remontowych. 
 • Wspiera tworzenie, rewizję i zatwierdzanie dokumentacji projektowej, konserwacyjno-remontowej i jakościowej w obszarze odpowiedzialności Działu Technicznego. 
 • Diagnozuje skomplikowane awarie systemów technicznych. 
 • Podejmuje działania poawaryjne (wyjaśnianie przyczyn, opracowywanie i wdrażanie działań zapobiegawczym). 
 • Kontroluje wskaźniki efektywności Działu Technicznego oraz odpowiednio reaguje i raportuje w przypadku odchyleń. (awaryjność, przestoje nieplanowe z przyczyn technicznych, realizacja przeglądów planowych). 
 • Analizuje stan techniczny Systemów Technicznych, opracowuje i podejmuje odpowiednie działania prewencyjne na podstawie aktualnych wskaźników efektywności. 
 • Analizuje potrzeby, inicjuje realizację potrzeb zakupowych części zamiennych i podzespołów Systemów Technicznych, niezbędnych do prawidłowej realizacji potrzeb biznesowych Zakładu.
 • Wspiera przy wykorzystaniu oraz szkoli z metod rozwiązywania problemów technicznych. Bierze udział w dochodzeniach jakościowych dotyczących Systemów Technicznych. 
 • Opiniuje i realizuje Kontrole Zmian i plany CAPA w zakresie odpowiedzialności. 
 • Analizuje i zgłasza potrzeby rozwojowe dla pozostałych Pracowników Działu Technicznego. 
 • Szkoli Pracowników Polpharma Biologics z kluczowych procedur, m.in. Główny Plan Konserwacji. 
 • Bierze udział w opracowaniu planów obchodów pomieszczeń zgodnie z przyjętymi procedurami jakościowymi oraz planami GEMBA.
 • Opiniuje dokumentację LOTO. Wspiera Pracowników Działu Technicznego w zagadnieniach związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 
 • Tworzy, zatwierdza i zgłasza potrzeby zmian dla wymagań funkcjonalnych komputerowych systemów wsparcia utrzymania ruchu – system klasy CMMS. 
 • Bierze udział w programie optymalizacji kosztów funkcjonowania Działu Technicznego oraz zużycia Mediów. 
 • Godnie reprezentuje firmę w kontaktach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
 • Wsparcie przy tworzeniu budżetów OPEX i CAPEX w obszarze odpowiedzialności Działu.
 • Wykonywanie dodatkowych poleceń Przełożonego.
Jeśli posiadasz
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie.
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP E i ‘D’ Grupy 1 i 2 - do zajmowania się eksploatacją, konserwacją, remontami i montażem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru powyżej 1kV. 
 • Doświadczenie w obsłudze i naprawie maszyn i instalacji przemysłowych o zawansowanych rozwiązaniach technicznych i technologicznych. 
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point, Project. 
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną. 
 • Znajomość i stosowanie procedur/przepisów BHP/GMP. 
 • Znajomość obsługi systemów CMMS, Scada.
Oferujemy
 • Prywatna opieka zdrowotna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Pakiet relokacyjny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
 • Prywatna opieka zdrowotna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Pracowniczy program emerytalny;
 • Pakiet relokacyjny;
 • Dodatkowy dzień wolny;
 • i więcej…
Dlaczego warto do nas dołączyć
Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcejcareer@polpharmabiologics.com

Podobne oferty

JARO S.A.

dolnośląskie / Jaroszów

Twój zakres obowiązków: Zapewnienie utrzymania w sprawności maszyn i wyposażenia produkcyjnego Kierowanie i organizacja pracy działu Koordynacja i współpraca z serwisami zewnętrznymi, Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych Udział w projektach...

SZCZEGÓŁY

ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

mazowieckie / Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres obowiązków: Utrzymanie maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej i wyposażenia w wymaganej sprawności i gotowości produkcyjnej, Bieżące naprawy i diagnostyka maszyn produkcyjnych (wtryskarki, maszyny rozdmuchowe, urządzenia peryferyjne...

SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Warszawa, ul. Czajki 4/6

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz...

SZCZEGÓŁY