Koordynator ds. Organizacyjnych i Kadr

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
10-123 Olsztyn ul. Grunwaldzka 21a

Ogłasza nabór na stanowisko:
Koordynator ds. Organizacyjnych i Kadr
Miejsce pracy: Olsztyn

LICZBA ETATÓW: 1 etat


KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE:
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku z obsługą kadrowo-płacową
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, kadrowo-płacowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych
 • Biegła obsługa komputera i bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
OPIS STANOWISKA:
 • Kompleksowa i samodzielna obsługa kadrowo-płacowa w firmie (prowadzenie spraw kadrowych, akt osobowych, przygotowywaniem dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy, zarówno odnośnie zatrudnienia w ramach umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych)
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, absencji chorobowych, urlopów i innych nieobecności oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop)
 • Zarządzanie wynagrodzeniami: sporządzanie, naliczanie i weryfikacja list płac
 • Wprowadzanie i kontrola danych w systemie kadrowo-płacowym
 • Obsługa PPK i współpraca z inspektorem BHP
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON, PIT
 • Przygotowywanie projektów wniosków, regulaminów, zarządzeń, uchwał, projektów pism zgodnie z potrzebami Spółki w zakresie spraw kadrowo-płacowych
 • Aktualizacja obowiązujących wewnątrzzakładowych dokumentów, zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa, monitorowanie zmian w przepisach i wdrażanie ich w życie
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz wprowadzanie jej do sytemu elektronicznego, prowadzenie sekretariatu biura
 • Kompleksowa obsługa procesów związanych z wyborem wykonawców i zawarciem umów dotyczących obsługi biura
 • Przygotowanie kompletu dokumentów na Walne Zgromadzenia Wspólników Spółki (zwołanie, projekty uchwał, protokoły posiedzeń), udział i protokołowanie zebrań, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji
 • Przygotowanie kompletu dokumentów na posiedzenia Rady Nadzorczej (zwołanie, projekty uchwał, protokoły posiedzeń), udział i protokołowanie zebrań, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • List motywacyjny,
 • CV.
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę
 • Pracę na samodzielnym stanowisku
 • Pracę na terenie miasta Olsztyna
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS
 • Premie oparte o realizację indywidualnych celów wypłacane w systemie półrocznym
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty