WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Koordynator ds. Warunków Kontraktowych i Roszczeń

POLAQUA Sp. z o.o.

 

W związku z prowadzonym projektem budowy Autostrady A2 odc. Swory-Cicibór

poszukujemy osoby na stanowisko:

Koordynator ds. Warunków Kontraktowych i Roszczeń
Miejsce pracy: Biała Podlaska, ul. Francuska 52
ZADANIA:
 • bieżąca analiza sytuacji na kontrakcie pod kątem zapisów umowy z Zamawiającym - wsparcie Kierownictwa Kontraktu oraz kadry inżynierskiej;
 • identyfikowanie ryzyk kontraktowych;
 • nadzór nad wewnętrznym obiegiem dokumentów i informacji;
 • inicjowanie i opracowywanie poleceń zmian i roszczeń kontraktowych;
 • przygotowanie pism, powiadomień i listów w sprawach kontraktowych;
 • całościowe zarządzanie procesem roszczeń powstających w toku współpracy pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Zamawiającym;
 • bieżący nadzór nad procesem realizacji Kontraktu w celu uniknięcia roszczeń;
 • kontrola dokumentacji technicznej budowy pod kątem wprowadzonych zmian;
 • udział w radach technicznych, radach budowy, kluczowych negocjacjach związanych ze zmianami do Kontraktu;
 • stosowanie się do wymagań i wytycznych obowiązującego w firmie systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownictwo.
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – Budownictwo lub Prawo;
 • min. 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów budowlanych opartych na warunkach kontraktowych FIDIC oraz Prawie Zamówień Publicznych;
 • bardzo dobra znajomość procedur FIDIC oraz struktury dokumentów dla kontraktów infrastrukturalnych;
 • programy komputerowe: Excel, Word, MS Project – mile widziany;
 • orientacja na cele oraz wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację.
OFERUJEMY:
 • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
 • możliwość poszerzenia zawodowego doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów z Polski oraz Hiszpanii;
 • możliwość udziału w największych projektach infrastrukturalnych na terenie Polski;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego oświadczenia i zawodowej wiedzy.
Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest POLAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Dworska 1 (05-500 Piaseczno). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@polaqua.pl lub w siedzibie firmy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Informujemy, że:

dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, spółkom kapitałowym Administratora wymienionym na stronie www.grupoacs.com mającym swoje siedziby w państwach Unii Europejskiej lub podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów i zgodnie z wytycznymi Administratora;
jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); podanie przez Pana/Pani danych wrażliwych, które nie mogą być przetwarzane przez Pracodawcę do celów rekrutacyjnych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe), skutkuje usunięciem aplikacji, a zatem uniemożliwi udział w rekrutacji - Pracodawca zastrzega sobie w takim przypadku prawo do nieinformowania o tej czynności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, w tym danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach w celu udziału w aktualnym procesie rekrutacji, którego dotyczy złożona przeze mnie aplikacja – niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POLAQUA Sp. z o.o. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Podobne oferty

HERKULES S.A.

łódzkie /

Zatrudniona osoba będzie aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu inwestycyjnego jako koordynator prac elektrycznych/inżynier budowy. Do zakresu obowiązków będzie należeć koordynacja robót elektrycznych polegających na budowie WLZ przy udziale firm...

SZCZEGÓŁY

HERKULES S.A.

lubuskie /

Zatrudniona osoba będzie aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu inwestycyjnego jako koordynator prac elektrycznych/inżynier budowy. Do zakresu obowiązków będzie należeć koordynacja robót elektrycznych polegających na budowie WLZ przy udziale firm...

SZCZEGÓŁY

HERKULES S.A.

lubelskie /

Zatrudniona osoba będzie aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu inwestycyjnego jako koordynator prac elektrycznych/inżynier budowy. Do zakresu obowiązków będzie należeć koordynacja robót elektrycznych polegających na budowie WLZ przy udziale firm...

SZCZEGÓŁY