WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Koordynator oferty sportowej w obiektach sportowych Com-Com Zone Prokocim i Com-Com Zone

Stowarzyszenie SIEMACHA istnieje 29 lat. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego, placówki całodobowe, poradnie terapeutyczne. Naszym celem jest wspieranie w rozwoju osobistym oraz niwelowanie deficytów i rozwijanie potencjału młodych ludzi. Działamy w obszarze edukacji, a w duchu przedsiębiorczości społecznej prowadzimy obiekty sportowe w Krakowie i Odporyszowie.

Koordynator oferty sportowej w obiektach sportowych Com-Com Zone Prokocim i Com-Com Zone
Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:
 • Współpraca z managerem obiektu w tworzeniu oferty sportowej obiektu
 • bezpośredni kontakt z instruktorami, dbanie o ich prawidłowe i terminowe funkcjonowanie
 • przygotowywanie harmonogramów zajęć odbywających się na obiekcie
 • przygotowywanie statystyk i wszelkiej dokumentacji prowadzonych na obiektach zajęć
 • analizowanie danych dotyczących stanu i jakości oferty sportowej obiektu oraz jej optymalizacja w celu zwiększenia rentowności
 • pozyskiwanie nowych klientów obiektu sportowego
 • obsługa telefoniczna i mailowa klientów obiektu.
 • pomoc przy organizowaniu zawodów oraz eventów
 • bieżąca analiza rynku i działań konkurencji
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Opis kandydata:
 • zdolności analityczne
 • znajomość obsługi podstawowych programów graficznych oraz pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania tekstów marketingowych.
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • kreatywność, zaangażowanie
 • dyspozycyjność, niekaralność
Oferujemy:
 • możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących projektów,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dynamiczną pracę pełną wyzwań,
 • samodzielność w planowaniu i realizacji zadań,
 • niezbędny sprzęt służbowy.
 • pakiet sportowy z dofinansowaniem socjalnym.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie SIEMACHA, ul. Długa 42, 31-146 Kraków, tel: +48 12 632 11 88, e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz. z art.221§1 Kodeksu pracy, natomiast podanie innych danych zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii - art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne oraz można ją odwołać w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych np. na świadczenie usług informatycznych. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych dla celów przyszłych rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok, bądź do momentu wycofania wyrażonej zgody. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; usunięcia danych. Mogą Państwo realizować swoje prawa poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@siemacha.org.pl, ul. Długa 42, 31-146 Kraków. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

_____________________________________________________________________________________________________________
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Stowarzyszenie SIEMACHA prosimy o umieszczenie następującej zgody: Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Stowarzyszenie SIEMACHA przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji.

Podobne oferty

iCEA Sp. z o.o.

wielkopolskie / Poznań

To możemy Ci zaproponować: elastyczne godziny pracy 7.00/9.00 15.00/17.00, dowolną formę zatrudnienia (UoP/B2B/UoZ), stabilne zatrudnienie w firmie, która jest liderem rynku SEO, po okresie wdrożeniowym możliwa częściowa praca zdalna, szkolenia z...

SZCZEGÓŁY

Pofam Poznań sp. z o.o.

wielkopolskie / Poznań

wykształcenie wyższe dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy w zespole kreatywność i konsekwencja w działaniu wykształcenie medyczne lub pokrewne oraz znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym...

SZCZEGÓŁY