WPISZ SŁOWA KLUCZOWE

Manager ds. Systemów Biznesowych w Dziale IT

SALTUS Ubezpieczenia

poszukuje osoby na stanowisko

Manager ds. Systemów Biznesowych w Dziale IT
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: MSB/TUW/03/2022
Zadania na stanowisku:

Kompleksowe utrzymanie wybranych systemów informatycznych w tym:

 • ścisła współpraca z obszarem biznesowym w zakresie: działania systemu, wsparcia i obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych,
 • planowanie i wdrażanie modyfikacji w systemie,
 • udział w spotkaniach nt: ustalanie zakresu zmian, planów wdrożenia modyfikacji,
 • zlecanie modyfikacji do dostawcy zewnętrznego lub wewnętrznego, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 • testowanie zmian w systemach,
 • zarządzanie awarią w tym: bieżący kontakt z dostawcą i użytkownikami aż do rozwiązania problemu,
 • ścisła współpraca z zespołem infrastruktury, utrzymującym środowiska informatyczne dla systemów,
 • udział w integracjach poszczególnych systemów,
 • szacowanie i rozliczanie kosztów prac w systemach,
 • zarządzanie umowami z dostawcami systemów,
 • opracowywanie instrukcji dotyczących obsługi systemów,
 • przygotowywania planów ciągłości działania i testowanie ich skuteczności,
 • zarządzanie dokumentacją i uprawnieniami dla użytkowników systemów.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia (preferowane informatyczne i pochodne),
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej,
 • podstawowej wiedzy z obszaru IT,
 • znajomości zasad działania i budowy rozproszonych systemów IT,
 • umiejętności w zakresie komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w tym szczególnie zadawania pytań, badanie potrzeb, proponowanie możliwych rozwiązań, asertywnego odmawiania.
 • gotowości szybkiego reagowania w sytuacjach, które tego wymagają.
mile widziana znajomość:
 • XML, JSON, RESTFUL API,
 • baz danych: POSTGRES, MS SQL,
 • obsługa programu POSTMAN,
 • doświadczenie w zarządzeniu projektami.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • współpracę w doświadczonym zespole,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,

dostępne dodatki dla naszych pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • dobra lokalizacja biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca w systemie hybrydowym.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne oferty

wczoraj

Polpharma Biologics

mazowieckie / Duchnice

Your role: IT PMO reports to Technology Director. Person in this role will support providing crossfunctional management of information and technology across the enterprise. It oversees functions such as governance, performance management and the definition of IT...

SZCZEGÓŁY

wczoraj

Polpharma Biologics

pomorskie / Gdańsk

Your role: IT PMO reports to Technology Director. Person in this role will support providing crossfunctional management of information and technology across the enterprise. It oversees functions such as governance, performance management and the definition of IT...

SZCZEGÓŁY

Budimex SA

mazowieckie / Warszawa

Budimex wkroczył wielkim krokami w erę digitalizacji… Czym zajmuje się nasze IT ? Chmura, CI/CD, konteneryzacja, mikrousługi, API management, aplikacje mobilne, aplikacje webowe, ERP, silniki BPM, integracja rozwiązań, digitalizacja placu budowy, zdalne...

SZCZEGÓŁY